Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Share]Share code tự động tìm và rút ngọn link bằng bit.ly cho JohnCMS

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :15.05.2016 / 10:05[TOP]
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Mô tả:
Là code functions.
-Nhiệm vụ tự động tìm tất cả link trong biến vào.
-Rút gọn tất cả link, ngoại trừ link images và link trong wap.
-Kiểm tra đã rút gọn thành công chưa?
+Nếu chưa giữ nguyên link gốc,
+Nếu rút gọn thành công, thay thế link gốc bằng link rút gọn.
Code:
PHP Code:
<?php
/*  
-----------------------------------------------------------------  
Create Bit.ly Short URLs Using PHP: API Version 3  
-----------------------------------------------------------------  
*/  
public static function fixlink($text) {  

/* returns the shortened url */  
function get_short_url($url) {  
    
$homeurl strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']);  
    
$tempurl strtolower($url);  
    
//Kiem tra link co phai hinh anh  
    
$img '/[.](jpg|png|gif|jpeg|bmp)$/i';  
        if (
preg_match($img$url)) { return ' ' $url ''; }  
    
// Kiem tra xem link hop le ko  
        
if (strpos($tempurl$homeurl) || strpos($tempurl"bit.ly") || mb_strlen($url) < 20) { return ' ' $url; } 
    
$login 'xxx';  
    
$appkey 'xxx';  
    
$format 'txt';  
    
$connectURL 'http://api.bit.ly/v3/shorten?login='.$login.'&apiKey='.$appkey.'&uri='.urlencode($url).'&format='.$format
    return 
get_result($connectURL$url$d);  
}  

/* returns a result form url */  
function get_result($connectURL$url$d) {  
    
$ch curl_init();  
    
$timeout 5;  
    
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$connectURL);  
    
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);  
    
curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout);  
    
$data trim(curl_exec($ch));  
    
curl_close($ch);  
    
//Kiem tra rut gon thanh cong hay ko?  
        
if (preg_match("/(^https?\:\/\/)|(^www\.)/i"$data)) { return ' ' $data; }   
        else { return 
' ' $url; }  
}  
//Find url in text  
    
$url_match $url_replace = array();  
    
$url_match[] = '#(^|[\n\t (>.])([a-z][a-z\d+]*:/{2}(?:(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})+|[0-9.]+|\[[a-z0-9.]+:[a-z0-9.]+:[a-z0-9.:]+\])(?::\d*)?(?:/(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@|]+|%[\dA-F]{2})*)*(?:\?(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?(?:\#(?:[a-z0-9\-._~!$&\'(*+,;=:@/?|]+|%[\dA-F]{2})*)?)#ieu';  
    
$url_replace[] = "get_short_url('$2')";  
    return 
preg_replace($url_match$url_replace$text);  
}
?>

Cài đặt:
Mở file incfiles\classes\functions.php, thêm functions bên trên vào.

Sử dụng:
Ví dụ:
PHP Code:
<?php
$msg 
= isset($_POST['msg']) ? functions::fixlink($_POST['msg']) : '';
?>

Lưu ý:
PHP Code:
<?php
$login 
'xxx';  
    
$appkey 'xxx';
?>

Bạn phải tạo 1 tài khoản tại
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
sau đó vào
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
để lấy nhé.
Nguồn :mefun.vn
Đăng ngày :15.05.2016 / 10:31 #1
tubotocdo
tubotocdo
Active Member
♥♥♥♥♥
[WWW.DEPTRAIKETAO.INF]
Chưa test vẫn cứ LIKE
Đăng ngày :05.08.2016 / 22:10 #2
HPT23
HPT23
Active Member
♥♥
[WWW.TAIFLY.NET]
sử dụng như nào chưa rõ lắm
Đăng ngày :05.08.2016 / 23:49 #3
SonGoKu
SonGoKu
Active Member
♥♥♥♥♥
Quảng ninh Vietnam plus widget hiển thần khí hậu
Đăng ngày :06.08.2016 / 06:37 #4
Misey
miSey
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[9029]
Like no Test
Đăng ngày :06.08.2016 / 06:57 #5
TheMaster
TheMaster
Active Member
♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
choiem1lan2 (15.05.2016 / 03:05)
Mô tả:
Là code functions.
-Nhiệm vụ tự động tìm tất cả link trong biến vào.
-Rút gọn tất cả link, ngoại trừ link images và link trong wap.
-Kiểm tra đã rút gọn thành công chưa?
+Nếu chưa giữ nguy
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
ko bac
Đăng ngày :06.08.2016 / 07:10 #6
SonGoKu
SonGoKu
Active Member
♥♥♥♥♥
IP camera giám sát
Đăng ngày :19.07.2018 / 16:08 #7
locga113z
locga113z
Active Member
Sử dụng như thế nào nhỉ? Chi tiết đi
Đăng ngày :19.07.2018 / 19:52 #8
soncms
soncms
Active Member
Trích dẫn: locga113z (4 giờ trước)
Sử dụng như thế nào nhỉ? Chi tiết đi
??? ???
Đăng ngày :19.07.2018 / 20:13 #9
locga113z
locga113z
Active Member
Trích dẫn: soncms (22 phút trước)
??? ???
Mềnh muốn chèn vào Forum/index.php thì làm như nào

Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 10 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ