Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [SHARE] BBCode Phòng Chát Theo Vip Cho Johcms

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :19.06.2017 / 13:28[TOP]
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Code này viết thuê cho 1 bác. mà ngta ko lấy cũng ko trả tiền nên đem share cho anh em chơi. code còn sơ sài có j m.n đem về tùy chình có lỗi tự sửa nhá
BBcode mình mới test ngoài chatbox thôi
[vip1]Nội dung[/vip1]
[vip2]Nội dung[/vip2]
....
Mở /incfiles/classes/bbcode.php
Tìm public static function tags($var = '') {
Thêm ngay bên dưới
[thank]global $login;[/thank]
Tiếp
tìm $var = str_replace('[you]', $login, $var);
thêm ngay sau
[thank]
PHP Code:
<?php
$var 
self::vip1($var);                     //Cho Vip 1
        
$var self::vip2($var);                     //Cho Vip 2
        
$var self::vip3($var);                     //Cho Vip 3
        
$var self::vip4($var);                     //Cho Vip 4
        
$var self::vip5($var);                     //Cho Vip 5
        
$var self::vip6($var);                     //Cho Vip 6
        
$var self::vip7($var);                     //Cho Vip 7
?>
[/thank]
Tiếp
Thêm đoạn sau và chộ thích hợp
[thank]
PHP Code:
<?php
private static function vip1($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip1\](.+?)\[\/vip1\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 1){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 1 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}  
private static function 
vip2($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip2\](.+?)\[\/vip2\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 2){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 2 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}
private static function 
vip3($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip3\](.+?)\[\/vip3\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 3){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 3 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}  
private static function 
vip4($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip4\](.+?)\[\/vip4\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 4){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 4 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}
private static function 
vip5($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip5\](.+?)\[\/vip5\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 5){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 5 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}
private static function 
vip6($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip6\](.+?)\[\/vip6\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 6){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 6 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}  
private static function 
vip7($var)
{
return 
preg_replace_callback(
'#\[vip7\](.+?)\[\/vip7\]#s',
function (
$matches) {
global 
$login;
$kn=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from users where name='{$login}'"));
if (
$kn['vipm'] == 7){
$xuat ''.$matches[1].'';
}else { 
$xuat 'Chỉ Vip 7 Mới Được Xem'; }
return 
$xuat;
},
$var
);
}
?>
[/thank]

Lưu lại =>> Done!
p/s: Code truy xuất cột `vipm` trong bảng users nha
demo
[thank]govui.net[/thank]
p/s: Trong demo nick em là vip2 nhá
Còn cái mua vip theo ngày sẽ shre sau nếu ae nào cần

Đã chỉnh sửa. HPVTeam (19.06.2017 / 13:29) [1]
Đăng ngày :19.06.2017 / 16:12 #1
KisDers
KisDers
Active Member
♥♥♥♥♥♥♥
[DoanBacTam.Me - Soci]
JohnCms nay còn đâu
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 2 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ