Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Mod viết chữ ngược cho John

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :27.05.2017 / 10:02[TOP]
qt1st
qt1st
Active Member
♥♥♥♥
[thank]Để làm được việc này các bạn làm như sau

1code css
PHP Code:
<?php
<STYLE type=text/css>TEXTAREA {
    
FONT-FAMILY"Arial Unicode MS"Batang
}
H1 {
    
MARGIN-BOTTOM2px
}
</
STYLE>
?>


2.code java

PHP Code:
<?php
<SCRIPT>
function 
flip() {
 var 
result flipString(document.f.original.value.toLowerCase());
 
document.f.flipped.value result;
}

function 
flipString(aString) {
 var 
last aString.length 1;
 
//Thanks to Brook Monroe for the suggestion to use Array.join
 
var result = new Array(aString.length)
 for (var 
last>= 0; --i) {
  var 
aString.charAt(i)
  var 
flipTable[c]
  
result[last i] = c
 
}
 return 
result.join('')
}

var 
flipTable = {
'\u0250',
'q',
'\u0254'//open o -- from pne
'p',
'\u01DD',
'\u025F'//from pne
'\u0183',
'\u0265',
'\u0131'//from pne
'\u027E',
'\u029E',
//l : '\u0283',
'\u026F',
'u',
'\u0279',
'\u0287',
'\u028C',
'\u028D',
'\u028E',
'.' '\u02D9',
'[' ']',
'(' ')',
'{' '}',
'?' '\u00BF'//from pne
'!' '\u00A1',
"\'" ',',
'<' '>',
'_' '\u203E',
'\u203F' '\u2040',
'\u2045' '\u2046',
'\u2234' '\u2235',
'\r' '\n' //thank you, Yeeliberto
}

for (
i in flipTable) {
  
flipTable[flipTable[i]] = i
}
</SCRIPT>
?>


3. code html

PHP Code:
<?php
-<FORM name=f>Original: <BR><TEXTAREA onkeyup=flip() name=original rows=5 cols=50>Zcode.Mobie.In</TEXTAREA> <INPUT onclick=flip() type=button value=Flip> <BR>Flipped: <BR><TEXTAREA name=flipped rows=5 cols=50></TEXTAREA> </FORM>
?>


4 Hướng dẫn
-Code css và java các bạn cho vào thẻ head với blog violet thì cho vào thông tin bản quyền

-Code html cho vào chỗ cần hiển thị

Chúc các bạn thành công
[/thank]
nguồn: zcode
Đăng ngày :27.05.2017 / 10:03 #1
qt1st
qt1st
Active Member
♥♥♥♥
Code cũng hay ấy chứ
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 2 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ