Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Help] Johncms Create New Topic Error

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :22.02.2017 / 03:08[TOP]
Masud
Masud
Active Member
♥♥♥
When i create 100 word title and long word post descriptions and click on submit post, its showing me error 404.

after when i create short descriptions, its posted ok.

my problem is: i can't create a long word post.

Now what can i do ? Give me solutions.

I'm waiting for your reply and solutions.

____ Advance Thanks & Sorry For Not Good English.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi tôi tạo ra 100 giới thiệu danh từ và từ dài bài và nhấp chuột vào nộp bài, nó hiển thị cho tôi lỗi 404.

sau khi tôi tạo ra các mô tả ngắn, gửi nó ok.

vấn đề của tôi là: tôi không thể tạo ra một bài từ lâu.

Bây giờ những gì tôi có thể làm gì? Hãy cho tôi giải pháp.

Tôi đang chờ đợi câu trả lời và giải pháp của bạn.

____ Trước Thanks & Sorry Đối Không tốt tiếng Anh.
Đăng ngày :22.02.2017 / 06:19 #1
Dai
Dai
Active Member
♥♥♥♥♥
[To be or not to be...]
Nói đơn giản là top muôn tạo tiêu đề bài viết hơn 100 kí tự
Và nhớ không lầm thì ở nt phải không bác dưới
Đăng ngày :22.02.2017 / 08:25 #2
MrStary
MrStary
Active Member
♥♥♥♥♥
thử thay thế file nt.php từ code khác xem được không?

Đã chỉnh sửa. MrStary (22.02.2017 / 08:25) [1]
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 3 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ