Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  hỏi cách add login cookie vào code hotface

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :01.02.2017 / 19:19[TOP]
Nhathongfc7b
Nhathongfc7b
Active Member
♥♥♥♥
[Kul Tricker Blog]
bác nào chỉ em với ạ
xem đoạn code dưới sai chỗ nào không
PHP Code:
<?php
ob_start
();
session_start(); 
$cookie $_POST['cookie'];
$app $_POST['app'];
if(
$_POST){
if(
$app=='htc'){$type '41158896424';}
else if(
$app=='ios'){$type '165907476854626';}
else{die(
'<script type="text/javascript">toarst("error","Ứng Dụng Đăng Nhập Sai. Bạn Chỉ Có Thể Chọn APP HTC Sense Hoặc PAGES MANAGER FOR IOS.","Chú Ý");</script>');}
if(!
$cookie){
die(
'<script type="text/javascript">toarst("error","Bạn Chưa Nhập Cookie. Vui Lòng Nhập Cookie Vào Để Đăng Nhập.","Chú Ý");</script>');
}
else{
include
'../_cnF/_star_funC.php';
$data cURL('https://mbasic.facebook.com/profile.php'$cookie);
if(
preg_match('#name=\\"fb_dtsg\\" value=\\"(.*?)\\"#is'$data$fb_dtsg)){
$result_token cURL('https://www.facebook.com/v2.7/dialog/oauth/confirm'$cookie'fb_dtsg='.$fb_dtsg[1].'&app_id='.$type.'&redirect_uri=fbconnect://success&display=popup&access_token=&sdk=&from_post=1&private=&tos=&login=&read=&write=&extended=&social_confirm=&confirm=&seen_scopes=&auth_type=&auth_token=&auth_nonce=&default_audience=&ref=Default&return_format=access_token&domain=&sso_device=ios&__CONFIRM__=1');
if(
preg_match("'access_token=(.*?)&expires_in='"$result_token$access_token)){
$_SESSION['ses_token'] = $access_token[1];
$_SESSION['ses_cookie'] = $cookie;
echo(
'<script type="text/javascript">toarst("success","Đăng Nhập Thành Công. Hệ Thống Đang Chuyển Hướng.","Chú Ý");window.location="../login-captcha.html";</script>');
}
}
else{
die(
'<script type="text/javascript">toarst("error","Cookie Bị Lỗi Hoặc Đã Hết Hạn. Vui Lòng Lấy Lại Cookie.","Chú Ý");</script>');
}
}
}

em có thêm function rồi nhé
mà nó cứ load mãi éo login dc


cao nhân giúp đỡ ạ
xin cảm ơn
Đăng ngày :01.02.2017 / 19:33 #1
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Nhathongfc7b (01.02.2017 / 12:19)
bác nào chỉ em với ạ
xem đoạn code dưới sai chỗ nào không
<?php
ob_start();
session_start();
$cookie = $_POST['cookie'];
$app = $_POST['app'];
if($_POST){
if($app=='htc'){$type = '41158896424
@@
đến quỳ
đoạn trên đã dùng app token rồi thì đoạn dưới cần mịa gì phải sài mấy cái hàm bóc tách tên, .... v.v
.
cứ lấy cookie login vô site developer rồi bóc tách token
sau đó dùng token để get info user
Đăng ngày :01.02.2017 / 20:21 #2
HDPro123
HDPro
Active Member
♥♥♥♥♥
[Dân Chơi]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
kunkeypr (01.02.2017 / 12)
@@
đến quỳ
đoạn trên đã dùng app token rồi thì đoạn dưới cần mịa gì phải sài mấy cái hàm bóc tách tên, .... v.v
.
cứ lấy cookie login vô site developer rồi bóc tách token
sau đó dùng token để get
Cái đó mới khó,,, cái của bác cần phải Tự mình cấp quyền trc đúng ko,,, cái này của tui là ko cần cấp quyền cho nó trc, đoa65n trên nó chạy có nhiệm vụ là tự cấp quyền cho nó r tự lấy token lun đấy nhá chứ ở đó đợi thím cấp quyền cho nó
Đăng ngày :01.02.2017 / 20:23 #3
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
PHP Code:
<?php
        
if(isset($_POST['cookie'])) 
        {
        
$url 'https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/?app_id=41158896424';
            
$token curl($url,$_POST['cookie']);
                if(
preg_match('/name="q" value="(.*?)" aria-label=/',$token,$match))
                {
                    
$token $match[1];
                    Echo 
$token;
                }
        }
       function 
curl($url,$cookie)
    {
        
$ch = @curl_init();
        
curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
        
$head[] = "Connection: keep-alive";
        
$head[] = "Keep-Alive: 300";
        
$head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
        
$head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
        
curl_setopt($chCURLOPT_USERAGENT'Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14');
        
curl_setopt($chCURLOPT_ENCODING'');
        
curl_setopt($chCURLOPT_COOKIE$cookie);
        
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER$head);
        
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
        
curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYHOSTFALSE);
        
curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYPEERFALSE);
        
curl_setopt($chCURLOPT_TIMEOUT60);
        
curl_setopt($chCURLOPT_CONNECTTIMEOUT60);
        
curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONTRUE);
        
curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER, array(
            
'Expect:'
        
));
        
$page curl_exec($ch);
        
curl_close($ch);
        return 
$page;
    } 
?>
Đăng ngày :01.02.2017 / 20:25 #4
HDPro123
HDPro
Active Member
♥♥♥♥♥
[Dân Chơi]
Bởi t mới nói khó là cái Nokia,, ko thể tự cấp quyền cho nó dc,,, mình phải cấp cho nó trc hiểu chứ ở đó mà quỳ hừm
Đăng ngày :01.02.2017 / 20:51 #5
Nhathongfc7b
Nhathongfc7b
Active Member
♥♥♥♥
[Kul Tricker Blog]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
choiem1lan2 (01.02.2017 / 13:23)
<?php
if(isset($_POST['cookie']))
{
$url = 'https://developers.facebook.com/tools/debug/accesstoken/?app_id=41158896424';
$token = curl($url,$_POST['cookie']);
if(preg_match('/name=
gì thế bác
Đăng ngày :01.02.2017 / 20:53 #6
tct00
tct00
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Nhathongfc7b (01.02.2017 / 12:19)
bác nào chỉ em với ạ
xem đoạn code dưới sai chỗ nào không
<?php
ob_start();
session_start();
$cookie = $_POST['cookie'];
$app = $_POST['app'];
if($_POST){
if($app=='htc'){$type = '41158896424
web bác tên gì
Có samp token không.
Không spam cho em dùng ké bot vs
Đăng ngày :01.02.2017 / 20:57 #7
HDPro123
HDPro
Active Member
♥♥♥♥♥
[Dân Chơi]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Đăng ngày :02.02.2017 / 10:45 #8
Nhathongfc7b
Nhathongfc7b
Active Member
♥♥♥♥
[Kul Tricker Blog]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
tct00 (01.02.2017 / 13)
web bác tên gì
Có samp token không.
Không spam cho em dùng ké bot vs
triều nay open nha bác
k spam token nhé
fb.com/admin.ktk
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 9 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ