Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Hướng dẫn soi mã nguồn website ko dùng tổ hợp phím :3

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :25.01.2017 / 15:38[TOP]
PiiKy
PiiKy
Active Member
[❤ Boss Member ❤]
Chưa biết thì coi, mấy bác chuyển hướng tổ hợp phím tha em mạng già

----


Đăng ngày :25.01.2017 / 15:53 #1
Nhathongfc7b
Nhathongfc7b
Active Member
♥♥♥♥
[Kul Tricker Blog]
méo hiểu cmg
Đăng ngày :25.01.2017 / 17:03 #2
qh17032013
qh17032013
Active Member
[Best La Liếm]
cái này ai k biết
Đăng ngày :25.01.2017 / 17:19 #3
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
cạn à mà thôi : view-source:site cần xem
Đăng ngày :25.01.2017 / 17:32 #4
MonsterDVT
MonsterDVT
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Ghost-Hiv.Ga]
Thua
Đăng ngày :26.01.2017 / 01:22 #5
IZ
IZ
Active Member
♥♥♥
[Designer]
lạc troi = cạn lời
Đăng ngày :26.01.2017 / 01:23 #6
IZ
IZ
Active Member
♥♥♥
[Designer]
view source thì làm dc gì ci copy may cái html à , thanh niên tự cho mình là pham pha được bi mật đong trời
Đăng ngày :26.01.2017 / 01:24 #7
IZ
IZ
Active Member
♥♥♥
[Designer]
thánh pro view dùm sai nầy với
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!

Đã chỉnh sửa. IZ (26.01.2017 / 01:25) [2]
Đăng ngày :26.01.2017 / 13:06 #8
trivnss
trivnss
Active Member
♥♥♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
IZ (25.01.2017 / 18:24)
thánh pro view dùm sai nầy với
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
PHP Code:
<?php
<!--Code by HackerPro536 -->
<!--
AuthorLE VAN PHU -->
<!--
Tel: +84 963 400 885-->
<!
DOCTYPE html>
<
html>
  <
body>
      <
h1>Fuck You!?</h1>
      <
script>
"'\"+'+",fuck=~[];fuck={___:++fuck,$$$$:(![]+"")[fuck],__$:++fuck,$_$_:(![]+"")[fuck],_$_:++fuck,$_$$:({}+"")[fuck],$$_$:(fuck[fuck]+"")[fuck],_$$:++fuck,$$$_:(!""+"")[fuck],$__:++fuck,$_$:++fuck,$$__:({}+"")[fuck],$$_:++fuck,$$$:++fuck,$___:++fuck,$__$:++fuck};fuck.$_=(fuck.$_=fuck+"")[fuck.$_$]+(fuck._$=fuck.$_[fuck.__$])+(fuck.$$=(fuck.$+"")[fuck.__$])+((!fuck)+"")[fuck._$$]+(fuck.__=fuck.$_[fuck.$$_])+(fuck.$=(!""+"")[fuck.__$])+(fuck._=(!""+"")[fuck._$_])+fuck.$_[fuck.$_$]+fuck.__+fuck._$+fuck.$;fuck.$$=fuck.$+(!""+"")[fuck._$$]+fuck.__+fuck._+fuck.$+fuck.$$;fuck.$=(fuck.___)[fuck.$_][fuck.$_];fuck.$(fuck.$(fuck.$$+"\""+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck.$$_+fuck.$_$_+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$_+"\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.__+fuck._$+fuck.__+fuck.$_$_+(![]+"")[fuck._$_]+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"=\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\\"\\\";\\"+fuck.__$+fuck._$_+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.$$$$+fuck._$+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$_+"(\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck.$$_+fuck.$_$_+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$_+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.__$+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"=\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.___+";\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.__$+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"<\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.__$+fuck.___+fuck.___+fuck.___+fuck.___+fuck.___+fuck.___+fuck.___+";\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.__$+"++\\"+fuck.$__+fuck.___+")\\"+fuck.$__+fuck.___+"{\\"+fuck.__$+fuck._$_+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.__+fuck._$+fuck.__+fuck.$_$_+(![]+"")[fuck._$_]+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"=\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.__+fuck._$+fuck.__+fuck.$_$_+(![]+"")[fuck._$_]+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"+\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.__$+"."+fuck.__+fuck._$+"\\"+fuck.__$+fuck._$_+fuck._$$+fuck.__+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$_+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.__$+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.$$_+"\\"+fuck.__$+fuck.$__+fuck.$$$+"();\\"+fuck.__$+fuck._$_+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.__$+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$$+fuck.__+fuck._$+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$_+"\\"+fuck.__$+fuck.$$$+fuck.__$+".\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck.___+fuck._+"\\"+fuck.__$+fuck.$$_+fuck._$$+"\\"+fuck.__$+fuck.$_$+fuck.___+"\\"+fuck.__$+fuck._$_+fuck._$$+fuck.__+fuck.$_$_+fuck.__+fuck.$$$_+"("+fuck.___+","+fuck.___+",\\"+fuck.$__+fuck.___+fuck.__+fuck._$+fuck.__+fuck.$_$_+(![]+"")[fuck._$_]+"\\"+fuck.$__+fuck.___+");\\"+fuck.__$+fuck._$_+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"\\"+fuck.$__+fuck.___+"}"+"\"")())(),',)())()""\"+"}"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+$__.kcuf+"\\;)"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+]_$_.kcuf[)""+][!(+_$_$.kcuf+__.kcuf+$_.kcuf+__.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\,"+___.kcuf+","+___.kcuf+"("+_$$$.kcuf+__.kcuf+_$_$.kcuf+__.kcuf+$$_.kcuf+_$_.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+$$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+_.kcuf+___.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\."+$__.kcuf+$$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+$_.kcuf+__.kcuf+$$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+$__.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+$__.kcuf+"\\;)("+$$$.kcuf+__$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+_$$.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+$__.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+__.kcuf+$$_.kcuf+_$_.kcuf+$__.kcuf+"\\"+$_.kcuf+__.kcuf+"."+$__.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\+"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+]_$_.kcuf[)""+][!(+_$_$.kcuf+__.kcuf+$_.kcuf+__.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\="+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+]_$_.kcuf[)""+][!(+_$_$.kcuf+__.kcuf+$_.kcuf+__.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+$__.kcuf+"\\{"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\)"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\++"+$__.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\;"+___.kcuf+___.kcuf+___.kcuf+___.kcuf+___.kcuf+___.kcuf+___.kcuf+$__.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\<"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+$__.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\;"+___.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\="+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+$__.kcuf+$_$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+_$_$.kcuf+_$$.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\("+_$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+$_.kcuf+$$$$.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+$__.kcuf+"\\;"\\\"\\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\="+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+]_$_.kcuf[)""+][!(+_$_$.kcuf+__.kcuf+$_.kcuf+__.kcuf+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+_$_.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+_$_$.kcuf+_$$.kcuf+_$$.kcuf+$__.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+___.kcuf+__$.kcuf+"\\"+""\"+$$.kcuf($.kcuf($.kcuf;]_$.kcuf[]_$.kcuf[)___.kcuf(=$.kcuf;$$.kcuf+$.kcuf+_.kcuf+__.kcuf+]$$_.kcuf[)""+""!(+$.kcuf=$$.kcuf;$.kcuf+$_.kcuf+__.kcuf+]$_$.kcuf[_$.kcuf+)]_$_.kcuf[)""+""!(=_.kcuf(+)]$__.kcuf[)""+""!(=$.kcuf(+)]_$$.kcuf[_$.kcuf=__.kcuf(+]$$_.kcuf[)""+)kcuf!((+)]$__.kcuf[)""+$.kcuf(=$$.kcuf(+)]$__.kcuf[_$.kcuf=$_.kcuf(+]$_$.kcuf[)""+kcuf=_$.kcuf(=_$.kcuf;}kcuf++:$__$,kcuf++:___$,kcuf++:$$$,kcuf++:_$$,]kcuf[)""+}{(:__$$,kcuf++:$_$,kcuf++:__$,]kcuf[)""+""!(:_$$$,kcuf++:$$_,]kcuf[)""+]kcuf[kcuf(:$_$$,]kcuf[)""+}{(:$$_$,kcuf++:_$_,]kcuf[)""+][!(:_$_$,kcuf++:$__,]kcuf[)""+][!(:$$$$,kcuf++:___{=kcuf;][~=kcuf,"+'+"\'"
  </script>
  </body>
</html>
?>
Đăng ngày :27.01.2017 / 20:28 #9
sonnsmith6
sonnsmith6-scam
Active Member
♥♥♥
[Vina4u.Pro]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
trivnss (26.01.2017 / 06:06)
<!--Code by HackerPro536 -->
<!--Author: LE VAN PHU -->
<!--Tel: +84 963 400 885-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Fuck You!?</h1>
<script>
"'\"+'+",fuck=~[];fuck={___:++fuck,
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 13 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ