Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share Code Bắn Pháo Hoa Trang Trí WebSite/Blog Tết

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :31.12.2016 / 18:01[TOP]
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Xin chào, tranh thủ những ngày cuối năm - bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn trang trí blog/website nhân dịp tết 2017. Code Pháo Hoa Trang Trí Website Blog


Vui lòng đăng nhập để thấy Links!


Code


[thank]
PHP Code:
<?php
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var bits=80;
var 
speed=40// Tốc độ như thế nào, càng nhỏ càng nhanh
var bangs=10// Số pháo hoa có thể xuất hiện cùng lúc (Nhiều quá sẽ có thể gây lag cho trình duyệt)
var colours=new Array("#03f""#f03""#0e0""#93f""#0cf""#f93""#f0c");
//                     Xanh    Đỏ     Xanh lá   Tía  Xanh cyan  Cam   Hồng
var bangheight=new Array();
var 
intensity=new Array();
var 
colour=new Array();
var 
Xpos=new Array();
var 
Ypos=new Array();
var 
dX=new Array();
var 
dY=new Array();
var 
stars=new Array();
var 
decay=new Array();
var 
swide=800;
var 
shigh=600;
var 
boddie;
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
  var 
i;
  
boddie=document.createElement("div");
  
boddie.style.position="fixed";
  
boddie.style.top="0px";
  
boddie.style.left="0px";
  
boddie.style.overflow="visible";
  
boddie.style.width="1px";
  
boddie.style.height="1px";
  
boddie.style.backgroundColor="transparent";
  
document.body.appendChild(boddie);
  
set_width();
  for (
i=0i<bangsi++) {
    
write_fire(i);
    
launch(i);
    
setInterval('stepthrough('+i+')'speed);
  }
}}
function 
write_fire(N) {
  var 
irlefrdow;
  
stars[N+'r']=createDiv('|'12);
  
boddie.appendChild(stars[N+'r']);
  for (
i=bits*Ni<bits+bits*Ni++) {
    
stars[i]=createDiv('*'13);
    
boddie.appendChild(stars[i]);
  }
}
function 
createDiv(charsize) {
  var 
div=document.createElement("div");
  
div.style.font=size+"px monospace";
  
div.style.position="absolute";
  
div.style.backgroundColor="transparent";
  
div.appendChild(document.createTextNode(char));
  return (
div);
}
function 
launch(N) {
  
colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);
  
Xpos[N+"r"]=swide*0.5;
  
Ypos[N+"r"]=shigh-5;
  
bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
  
dX[N+"r"]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];
  if (
dX[N+"r"]>1.25stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="/";
  else if (
dX[N+"r"]<-1.25stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="\\";
  else 
stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="|";
  
stars[N+"r"].style.color=colours[colour[N]];
}
function 
bang(N) {
  var 
iZA=0;
  for (
i=bits*Ni<bits+bits*Ni++) {
    
Z=stars[i].style;
    
Z.left=Xpos[i]+"px";
    
Z.top=Ypos[i]+"px";
    if (
decay[i]) decay[i]--;
    else 
A++;
    if (
decay[i]==15Z.fontSize="7px";
    else if (
decay[i]==7Z.fontSize="2px";
    else if (
decay[i]==1Z.visibility="hidden";
    
Xpos[i]+=dX[i];
    
Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);
  }
  if (
A!=bitssetTimeout("bang("+N+")"speed);
}
function 
stepthrough(N) {
  var 
iMZ;
  var 
oldx=Xpos[N+"r"];
  var 
oldy=Ypos[N+"r"];
  
Xpos[N+"r"]+=dX[N+"r"];
  
Ypos[N+"r"]-=4;
  if (
Ypos[N+"r"]<bangheight[N]) {
    
M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);
    
intensity[N]=5+Math.random()*4;
    for (
i=N*bitsi<bits+bits*Ni++) {
      
Xpos[i]=Xpos[N+"r"];
      
Ypos[i]=Ypos[N+"r"];
      
dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];
      
dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;
      
decay[i]=16+Math.floor(Math.random()*16);
      
Z=stars[i];
      if (
M<colours.lengthZ.style.color=colours[i%2?colour[N]:M];
      else if (
M<2*colours.lengthZ.style.color=colours[colour[N]];
      else 
Z.style.color=colours[i%colours.length];
      
Z.style.fontSize="13px";
      
Z.style.visibility="visible";
    }
    
bang(N);
    
launch(N);
  }
  
stars[N+"r"].style.left=oldx+"px";
  
stars[N+"r"].style.top=oldy+"px";
}
window.onresize=set_width;
function 
set_width() {
  var 
sw_min=999999;
  var 
sh_min=999999;
  if (
document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
    if (
document.documentElement.clientWidth>0sw_min=document.documentElement.clientWidth;
    if (
document.documentElement.clientHeight>0sh_min=document.documentElement.clientHeight;
  }
  if (
typeof(self.innerWidth)!="undefined" && self.innerWidth) {
    if (
self.innerWidth>&& self.innerWidth<sw_minsw_min=self.innerWidth;
    if (
self.innerHeight>&& self.innerHeight<sh_minsh_min=self.innerHeight;
  }
  if (
document.body.clientWidth) {
    if (
document.body.clientWidth>&& document.body.clientWidth<sw_minsw_min=document.body.clientWidth;
    if (
document.body.clientHeight>&& document.body.clientHeight<sh_minsh_min=document.body.clientHeight;
  }
  if (
sw_min==999999 || sh_min==999999) {
    
sw_min=800;
    
sh_min=600;
  }
  
swide=sw_min;
  
shigh=sh_min;
}
// ]]>
</script>
?>
[/thank]

Hướng Dẫn :

Các bạn coppy code phía trên - dán tất cả vào trước thẻ </head>. Lưu Lại! Xong

500 Anh Em Năm Mới Vui Vẻ
Đăng ngày :31.12.2016 / 18:37 #1
Thbao
Thbao
Active Member
♥♥♥♥♥
[http://fb.GG/Thbao.VN]
Đăng ngày :31.12.2016 / 19:23 #2
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Thbao (31.12.2016 / 11)
Đăng ngày :31.12.2016 / 19:59 #3
Thbao
Thbao
Active Member
♥♥♥♥♥
[http://fb.GG/Thbao.VN]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
VTA (31.12.2016 / 12:23)
Đăng ngày :31.12.2016 / 20:02 #4
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Thbao (31.12.2016 / 12)
cái
Đăng ngày :31.12.2016 / 22:24 #5
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
Chìm à :|
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 6 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ