Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Cho hỏi về xuất dữ liệu cả print_r

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :22.12.2016 / 22:11[TOP]
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
chào tất cả ạ. Mình cáo đoạn code như sau:
PHP Code:
<?
$ketqua 
file_get_contents ('http://truyen.hixx.info/truyen/tien-hiep.html');
preg_match_all ('#<a href="(.+?)" class="(.+?)">(.+?)</a>#',$ketqua,$danhsachlink);
preg_match_all ('#<a href="(.+?)" class="(.+?)">(.+?)</a>#',$ketqua,$danhsachlinka);
?>
<pre><?print_r ($danhsachlink[1]);
 
?>

khi chạy sẽ ra thành
PHP Code:
<?php
Array
(
    [
0] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499227/Su-Thuong-Toi-Cuong-Tong-Chu/Chuong-255-Nhat-Kiem-Phong-Hau.html
    
[1] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499221/Man-Hoang-Hanh/Chuong-39-Dan-Duong-Thuong.html
    
[2] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499213/Thien-Anh/Chuong-30-Ac-Chu-Quan-Than.html
    
[3] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499205/Doc-Ton-Tam-Gioi/Chuong-1512-Luu-Ly-Vuong-Thap-2.html
    
[4] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499168/Trung-Sinh-Nghich-Chuyen-Tien-Do/Chuong-48-Huyen-Thien-Bi-Canh-4---Kim-Cuong-Vien.html
    
[5] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499166/Nhan-Dao-Chi-Ton/Chuong-277-Bi-Vay-Ham-Trong-Tieu-Hu-Khong.html
    
[6] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499156/Toi-Cuong-He-Thong/Chuong-150-Hinh-Anh-Lam-Mu-Mat.html
    
[7] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499146/Vu-Cuc-Dinh-Phong/Chuong-145-Khen-Thuong-Hau-Hinh.html
    
[8] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499116/Bach-Bien-Da-Hanh/Chuong-127-Bong-Ma-Qua-Khu.html
    
[9] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499109/Ta-Khong-Thanh-Tien/Chuong-189-Chuong-1662.html
    
[10] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499104/Nhat-Ky-Thuan-Duong-Nghiet-Do/Chuong-73-Do-Kiep.html
    
[11] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499099/Phu-Thien-Ky/Chuong-84-Vo-Tinh-Danh-Cap-Trai-Tim.html
    
[12] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499091/De-Ba/Chuong-2910-Tan-Bach-Ly-cung-Kim-Qua-2.html
    
[13] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499077/Van-Co-Chi-Ton/Chuong-3210-Thu-Ho-1.html
    
[14] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498937/Ta-La-Vo-Cua-Ma-Ton/Chuong-57-Roi-Coc-8.html
    
[15] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498936/Ngu-Hanh-Thien/Chuong-477-Duoc.html
    
[16] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498929/Nhat-Niem-Vinh-Hang/Chuong-372-Bon-Han-Goi-Ta-La.html
    
[17] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498923/Tran-Duyen/Chuong-329-Thuong-Sinh-1.html
    
[18] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498911/Su-Thuong-Toi-Cuong-Su-Huynh/Chuong-153-Nhan-Vat-Nguy-Hiem.html
    
[19] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498909/Nhan-Thuat-Tra-Tron-Di-Gioi/Chuong-354-Muu-Su.html
    
[20] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498906/Huyen-Gioi-Chi-Mon/Q2---Chuong-431-Khach-Noi-Xa-Den.html
    
[21] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498905/Dai-Chua-Te/Chuong-1395-Leo-Thien-Mon.html
    
[22] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498899/Linh-Vuc/Chuong-1024-Danh-Loi-De.html
    
[23] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498700/Long-Huyet-Chien-Than/Chuong-749-Thieu-nu-trong-nuoc.html
    
[24] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498685/Kiem-Vuong-Trieu/Chuong-31-Gap-mat.html
    
[25] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498681/Nhat-The-Ton-Su-/Chuong-58-Nhan-qua.html
    
[26] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498679/Nhan-Dao-Ky-Nguyen/Q1---Chuong-67-Mot-Cai-Vo-Diu-Dang-Sau-Gay.html
    
[27] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/498322/Nguyen-Soai-Bat-Dac-Di/Chuong-17-Khuong-Duong.html
    
[28] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/497733/The-Gioi-Tien-Hiep/Chuong-506-Huyen-Bang-Dong-Phu.html
    
[29] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/497709/Sat-Long-He-Thong/Chuong-123-Song-Su-Tan-Bien---He-Thong-Vo-Nat.html
    
[30] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/494798/Nhat-Niem-Thien-Chu/Chuong-151-Dung-Nham-Di-Linh.html
    
[31] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/494793/Ninh-Tieu-Nhan-Ngu-Than-Luc/Q5---Chuong-280-Nam-Cung-Chan.html
    
[32] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/493680/Trong-Sinh-Tieu-Dao-Dao/Q1---Chuong-9-Tieu-Vuong-Gia.html
    
[33] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/490340/Yeu-Than-Ky/Chuong-446-Ha-Von-Goc.html
    
[34] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/488342/Chan-Linh-Cuu-Bien/-Chuong-1160-Thuan-Duong-Thuan-Duong-ha.html
    
[35] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/484736/Hop-The-Song-Tu/Chuong-456-Lao-dao-co-quai.html
    
[36] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/477798/De-Ton/Chuong-2922-De-Ton-2.html
    
[37] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/474578/Vu-Cuc-Thien-Ha/Vu-Cuc-Hau-Truyen--Hai-tam-nguyen.html
    
[38] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/471592/La-Phu/Chuong-718-Loi-Cuoi-Truyen.html
    
[39] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/468446/Lac-Hong-Ky/Q2---Chuong-34-Su-Tro-Ve-Cua-Mai-Mai.html
    
[40] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/466893/Tru-Tien-2/Chuong-128-Hoan-Tra-1.html
    
[41] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/461061/Kiem-Chung/Chuong-85-Yeu-Ma-Noi-Loan-Duoi-Dia-Nguc.html
    
[42] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/460044/Ma-Thien-Ky/Q6---Chuong-1552-Nghe-Thay-Tieng-Khoc-Chot-Don-Ngo.html
    
[43] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/458789/Truong-Sinh-Dao/Chuong-134-Tieu-Ket-Cuc.html
    
[44] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/458655/Nghich-Thien-Tu-Tien/Chuong-183-Co-Kiem-Mon.html
    
[45] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/457510/Phong-Luu-Tieu-Dieu-Than/Chuong-232-Cai-Keo-Pha-Can-Khon.html
    
[46] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/457508/Diep-Mong-Hong-Hoa/Chuong-249-Bi-Ca-8---Het-Phan-Mot.html
    
[47] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/456973/Vo-Tinh-Chi-Ton/Chuong-48-Vien-Man-Cho-Moi-Nguoi.html
    
[48] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/454005/Chien-Doi-Lap-Ky/Chuong-95-Vui-Hoa-Buon-Cuoi-Thanh-Tang-4.html
    
[49] => http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/450335/Than-Dieu-Phong-Van/Chuong-546-Phong-Than-Cuoi.html
    
[50] => #
    
[51] => #
    
[52] => #
)
?>
?>

bh mình muốn đưa nó vô biến $link và khi echo $link; ra thì sẽ được
PHP Code:
<?php
http
://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499227/Su-Thuong-Toi-Cuong-Tong-Chu/Chuong-255-Nhat-Kiem-Phong-Hau.html
 
http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499221/Man-Hoang-Hanh/Chuong-39-Dan-Duong-Thuong.html
 
http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499213/Thien-Anh/Chuong-30-Ac-Chu-Quan-Than.html
 
http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499205/Doc-Ton-Tam-Gioi/Chuong-1512-Luu-Ly-Vuong-Thap-2.html
http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499168/Trung-Sinh-Nghich-Chuyen-Tien-Do/Chuong-48-Huyen-Thien-Bi-Canh-4---Kim-Cuong-Vien.html
http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499166/Nhan-Dao-Chi-Ton/Chuong-277-Bi-Vay-Ham-Trong-Tieu-Hu-Khong.html
 
http://truyen.hixx.info/truyen/truyen-kiem-hiep/499156/Toi-Cuong-He-Thong/Chuong-150-Hinh-Anh-Lam-Mu-Mat.html
?>

nghỉ làm bỏ hết mấy cái [i]=> thì làm ntn ạ
Đăng ngày :22.12.2016 / 22:21 #1
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
vãi!
$danhsachlink[1][0]
Đăng ngày :22.12.2016 / 22:43 #2
MrThoiTietXau
MrThoiTietXau
Active Member
[Https://TechICT.Net]
Cái này nó chả liên quan gì đến cái hàm print_r() gì cả
PHP Code:
<?php
$html 
file_get_contents('http://truyen.hixx.info/truyen/tien-hiep.html');
preg_match('#class=\"top\"(.*)<\/ul>#imsU'$html$content);
preg_match_all('#href=\"(.*)\" class=\".*\" >#ismU'$content[1], $link);
foreach (
$link[1] as $link) {
echo 
$link;
}
?>

Đã chỉnh sửa. MrThoiTietXau (22.12.2016 / 22:56) [1]
Đăng ngày :23.12.2016 / 01:47 #3
mrtaiw
mrtaiw
Active Member
cười lăn lộn chả hiểu gì cả, cái cơ bản thế này cũng không biết, chịu khó học mấy cái cơ bản đi, đùng cái đòi viết luôn leech trong khi éo biết gì
Đăng ngày :23.12.2016 / 08:24 #4
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
bác này bên hackergroup đó mấy chế
Đăng ngày :23.12.2016 / 17:06 #5
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
mrtaiw (22.12.2016 / 18)
cười lăn lộn chả hiểu gì cả, cái cơ bản thế này cũng không biết, chịu khó học mấy cái cơ bản đi, đùng cái đòi viết luôn leech trong khi éo biết gì
đang vọc thôi. lần đầu dùng print_r
Đăng ngày :23.12.2016 / 17:10 #6
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
kunkeypr (23.12.2016 / 01:24)
bác này bên hackergroup đó mấy chế
không có nha. mình ko tham gia bân đó
Đăng ngày :23.12.2016 / 17:48 #7
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
MrThoiTietXau (22.12.2016 / 15)
Cái này nó chả liên quan gì đến cái hàm print_r() gì cả
$html = file_get_contents('http://truyen.hixx.info/truyen/tien-hiep.html');
preg_match('#class=\"top\"(.*)<\/ul>#imsU', $html, $content);
pr
giúp mình tý. bh mình thấy có 50link. mình muốn truyền 50 link này vào $link[1] - $link[50] rồi lại đưa lần lượt 50link này vào
PHP Code:
<?php
$ketqua 
file_get_contents (''.$link.'');

echo
'<br><br></b>';
preg_match ('#<td class="chi_tiet" id="ar-content-html">(.+?)<td colspan="3">#s',$ketqua,$noidung);
$bvnv_get_plaintext($noidung[1]);

mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '2',
`type` = 't',
`time` = '" 
time() . "',
`user_id` = '
$user_id',
`from` = '
$login',
`text` = 'test',
`soft` = '',
`edit` = '',
`curators` = ''
"
) or exit(__LINE__ ': ' mysql_error());
$rid mysql_insert_id();
$rid mysql_insert_id();
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '
$rid',
`type` = 'm',
`time` = '" 
time() . "',
`user_id` = '1',
`from` = '
$login',
`ip` = '" 
core::$ip "',
`ip_via_proxy` = '" 
core::$ip_via_proxy "',
`soft` = '" 
mysql_real_escape_string($agn) . "',
`text` = '" 
$bv "',
`edit` = '',
`curators` = ''
"
) or exit(__LINE__ ': ' mysql_error());
$postid mysql_insert_id();
            exit;            
        }
    }
?>

kết quả cho ra là 50 bài viết khác nhau. giúp với. dùng vòng lặp while hay for. cho lun code được ko ?
Đăng ngày :23.12.2016 / 18:13 #8
MrThoiTietXau
MrThoiTietXau
Active Member
[Https://TechICT.Net]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
HPVTeam (23.12.2016 / 10
giúp mình tý. bh mình thấy có 50link. mình muốn truyền 50 link này vào $link[1] - $link[50] rồi lại đưa lần lượt 50link này vào
$ketqua = file_get_contents (''.$link.'');

echo'<br><br></b>';
preg
Chưa biết cái cơ bản đã đòi làm cái cao hơn. Tự tìm hiểu các cái cơ bản nhất đi cái đã.
Đăng ngày :23.12.2016 / 18:13 #9
Khải Phan
Khải Phan
Active Member
♥♥♥♥
[๖ۣۜVIP]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
MrThoiTietXau (22.12.2016 / 15)
Cái này nó chả liên quan gì đến cái hàm print_r() gì cả
$html = file_get_contents('http://truyen.hixx.info/truyen/tien-hiep.html');
preg_match('#class=\"top\"(.*)<\/ul>#imsU', $html, $content);
pr
print_r đeẻ hiển thị 11 chuỗi array mà echo k làm đk
print_r($link);
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 21 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ