Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  ae cho hỏi tí về code time

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :19.11.2016 / 14:09[TOP]
s2badao
s2badao
Active Member
♥♥♥♥♥
[✬✬✬✬✬✬✬✬✬✬]
code này đếm thời gian thực sai ở đâu vậy
PHP Code:
<?php
var dayarray=new Array("Chủ Nhật","Thứ 2","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7"
var 
montharray=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"

function 
getthedate(){ 
var 
mydate=new Date() 
var 
year=mydate.getYear() 
if (
year<2000
year="20"+year 
var day=mydate.getDay() 
var 
month=mydate.getMonth() 
var 
daym=mydate.getDate() 
if (
daym<10
daym="0"+daym 
var hours=mydate.getHours() 
var 
minutes=mydate.getMinutes() 
var 
seconds=mydate.getSeconds()
?>
Đăng ngày :19.11.2016 / 14:50 #1
Vina4u_Pro
Vina4u_Pro
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[0985.389.299 Làm Fb k tên]
PHP Code:
<?php
date_default_timezone_set
('Asia/Ho_Chi_Minh');
?>
Đăng ngày :19.11.2016 / 14:53 #2
Vina4u_Pro
Vina4u_Pro
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[0985.389.299 Làm Fb k tên]
PHP Code:
<?php
date_default_timezone_set
('Asia/Ho_Chi_Minh');
    
$weekday date("l");
    
$weekday strtolower($weekday);
    switch(
$weekday) {
        case 
'monday':
            
$weekday 'Thứ Hai';
            break;
        case 
'tuesday':
            
$weekday 'Thứ Ba';
            break;
        case 
'wednesday':
            
$weekday 'Thứ Tư';
            break;
        case 
'thursday':
            
$weekday 'Thứ Năm';
            break;
        case 
'friday':
            
$weekday 'Thứ Sáu';
            break;
        case 
'saturday':
            
$weekday 'Thứ Bảy';
            break;
        default:
            
$weekday 'Chủ Nhật';
            break;
    }
    return 
$weekday.' - '.date('d/m/Y');
?>
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 3 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ