Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Nhờ moi nguoi giai giùm pt bậc 2

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :28.10.2016 / 18:42[TOP]
Kakashi
Kakashi
Active Member
Ai giúp mình về code giải pt bậc 2 voi giải hoài vẫn ko ra
PHP Code:
<?php
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
     {
          
float a,b,c,del,x1,x2,x3,x;
          
printf("nhập a ");
          
scanf("%f",&a);
          
printf("nhập b ");
          
scanf("%f",&b);
          
printf("nhập c ");
          
scanf("%f",&c);
          
del b*b-4*a*c;
          if(
a==0)
             {
                if(
b==0)
                     {
                         if(
c==0)
                             {
                                 
printf("vô số nghiệm");
                              }
                      
printf("vô nghiệm");
                   }
                
printf("có nghiệm x=%f",-c/a);
             }
          elseif(
del>0)
                   {
                      
printf("có 2 nghiệm x1=%f,x2=%f",(-b+sqrt(del))/2*a,(-b-sqrt(del))/2*a)
                   }
                 elseif(
del == 0)
                   {
                      
printf("có nghiệm kép x3=%f",-b/2*a);
                    }
                else
                      
printf("vô nghiệm");
      return 
1;
    }
?>Giải cách trên thì vẫn thiếu 1 sô trương hop vẫn ko đủ ai có thể sua lai ct cho đủ các truong hop còn lại voi
Đăng ngày :28.10.2016 / 18:48 #1
Kakashi
Kakashi
Active Member
Up up up hóng bro
Đăng ngày :28.10.2016 / 21:03 #2
Kakashi
Kakashi
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
EmOngTroi (28.10.2016 / 13:02)
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <conio.h>
main()
{
float delta,a,b,c,x1,x2;
printf("Nhap he so a: ");
scanf("%f", &a);
printf("Nhap he so b: ");
scanf("%f", &b);
printf("
Chưa giải triệt để các trường hop, nếu nhập 3 số 0 vào thì sao
Đăng ngày :28.10.2016 / 21:05 #3
Kakashi
Kakashi
Active Member
Bài toán này thấy nhiều nguoi giai nhung thấy ai giải cug thiếu vd nếu nguoi dùng nhập a =0 thì làm sao tinh delta

Đã chỉnh sửa. Kakashi (28.10.2016 / 21:06) [1]
Đăng ngày :28.10.2016 / 21:07 #4
stormtuan
CynShadow
Super Moderator
♥♥♥♥♥
[ Ninja - VanTuanBlog.Com]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Kakashi (28.10.2016 / 14:05)
Bài toán này thấy nhiều nguoi giai nhung thấy ai giải cug thiếu vd nếu nguoi dùng nhập a =0 thì làm sao tinh delta
PT bậc 2 thì a#0 mà
Đăng ngày :28.10.2016 / 21:15 #5
Kakashi
Kakashi
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
stormtuan (28.10.2016 / 14:07)
PT bậc 2 thì a#0 mà
Nhưng đây là viết ct ko quy định đkien j hết nha nếu a khac 0 thì đơn giản r
Đăng ngày :28.10.2016 / 21:39 #6
TheMaster
TheMaster
Active Member
♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
EmOngTroi (28.10.2016 / 14:29)
thầy atruwowngf nào dạy ptb2 có cả a = 0 thế, a = 0 thì nó về pt b1 , code giải thôi
chắc giáo viên ngóa đá
Đăng ngày :28.10.2016 / 21:41 #7
stormtuan
CynShadow
Super Moderator
♥♥♥♥♥
[ Ninja - VanTuanBlog.Com]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
TheMaster (28.10.2016 / 14)
chắc giáo viên ngóa đá
Phê thuốc
Đăng ngày :28.11.2016 / 15:53 #8
Vinh98
Vinh98
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Kakashi (28.10.2016 / 11)
Ai giúp mình về code giải pt bậc 2 voi giải hoài vẫn ko ra
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main ()
{
float a,b,c,del,x1,x2,x3,x;
printf("nhập a ");
s
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
int main()
{
float a,b,c,delta,x1,x2;
printf("Phuong trinh bac 2 co dang ax^2 + bx + c = 0.\n\nNhap a :");
scanf("%f",&a);

printf("Nhap b :");
scanf("%f",&b);


printf("Nhap c :");
scanf("%f",&c);
printf("\n\n\n\n");

if (a==0)
{
if (b==0)
{
if (c==0) printf("Phuong trinh vo so nghiem \n\n\n\n");
else printf("Phuong trinh vo nghiem \n\n\n\n");
}
else
{
x1=-b/c;
printf("Phuong trinh co 1 nghiem:%.1f",x1);
}
}
else
{
delta=b*b-4*a*c ;
if (delta<0) printf("Phuong trinh vo nghiem \n\n\n\n");
if (delta==0)
{
x1=-b/(2*a);
printf("Phuong trinh da nghiem kep:%.1f \n\n\n\n",x1);
}
if (delta>0)
{
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
printf("Phuong trinh co 2 nghiem phan biet: ");
printf("x1=%.1f,",x1);
printf(" x2=%.1f \n\n\n\n",x2);
}
}
}
Đăng ngày :28.11.2016 / 16:56 #9
Minus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
này là gì v ta
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 11 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ