Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Code GET Thumbnail - Lấy ảnh đại diện bài viết cho JohnCMS

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :26.10.2016 / 11:28[TOP]
TOMDZ
TOMDZ
Sáng Lập Viên
♥♥
[Web Designer & Developer]
Thấy trên V4 Chưa có nên mình leech về

Khi bạn viết một bài viết mà trong đó bao gồm cả chữ và ảnh làm cho bài viết thêm phong phú, và bạn muốn lấy một hình ảnh đầu tiên trong tất cả các ảnh ra làm một bức hình đại diện cho toàn bài viết đó mà chưa biết làm như thế nào thì bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn. Code này không chỉ có chức năng lấy ảnh mà còn có thể lấy các thẻ bbcode tương tự như [.url]link[/url.] hoặc thẻ nào mà bạn muốn.
Ở đây mình làm sẵn một Function luôn để sau này khi cần Get Thumb ở chỗ nào thì gọi function ra cho nhanh
Vào incfiles/classes/functions.php thêm code sau vào:
PHP Code:
<?php
static function Thumbail($arr = array()){

$rq mysql_query("SELECT `text` FROM `forum` WHERE `type`='m' AND `refid`='".$arr['id']."' ORDER BY `id` ASC LIMIT 1");

        
$rs mysql_fetch_array($rq);
if(
preg_match('#\[img\](https?://.+?)\[\/img\]#i'$rs['text'], $Img)) {

$img=$Img[1];

} else {

$img'http://i.imgur.com/HqZOTSL.png';
}


return 
$img;}
?>


Cách sử dụng như thế nào:
Chỉ cần dùng như sau:

PHP Code:
<?php
echo '<img src="'.functions::Thumbail($arr).'">';
?>


trong đó biến $arr chính là biến nằm trong while()
ví dụ:
PHP Code:
<?php
while($arr mysql_fetch_array($nhanhnao)){

// Code Get Thumb

}
?>
Đăng ngày :26.10.2016 / 12:08 #1
nhoc96
nhoc96
Active Member
share mấy cái ngon ngon ý.
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 2 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ