Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Giúp] Mọi người giúp đỡ về hàm str_replace!

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :13.10.2016 / 18:13[TOP]
TauThickMi
TauThickMi
Active Member
♥♥♥♥♥
[???? GocPho.CF ????]
Mh có 1 đoạn code:
PHP Code:
<? if ($aa[loai]== ){if ($aa[hoitru]== $bb[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $cc[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $dd[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $ee[gioitinh] AND $aa[hoitruong]== $bb[nhom] AND $aa[hoitruong]== $cc[nhom] AND $aa[hoitruong]== $dd[nhom] AND $aa[hoitruong]== $ee[nhom]) { $tctruong=100*($aa[congca]+$bb[congca]+$cc[congca]+$dd[congca]+$ee[congca])*$aa[tctruong];  
echo
'<font color="009900">Trưởng:</font> '.$tctruong.'<br>';} elseif  
(
$aa[hoitru]== $bb[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $cc[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $dd[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $ee[gioitinh] AND $aa[hoitruong]== $bb[nhom] AND $aa[hoitruong]== $cc[nhom] AND $aa[hoitruong]== $dd[nhom] AND $aa[hoitruong]!= $ee[nhom]) { $tctruong=100*($aa[congca]+$bb[congca]+$cc[congca]+$dd[congca])*$aa[tctruong];  
echo
'<font color="009900">Trưởng:</font> '.$tctruong.'<br>';}}?>

Đây chỉ là 1 đoạn nhỏ thôi ạ! Code cứ lặp lại như vậu!
Giờ mh muốn thay thế từ congca thành thuca thì phải làm sao ạ! Mong mn giúp đỡ.
Đăng ngày :13.10.2016 / 18:29 #1
satthu1292
satthu1292
Active Member
Ahsk hả
Đăng ngày :13.10.2016 / 18:34 #2
TauThickMi
TauThickMi
Active Member
♥♥♥♥♥
[???? GocPho.CF ????]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
satthu1292 (13.10.2016 / 11:29)
Ahsk hả
Đang viết code
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:14 #3
dl2811
dl2811
Administrator
♥♥♥♥
Ctrl + H hahahaha
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:14 #4
HDPro
HDPro00
Active Member
PHP Code:
<? 
if ($aa[loai]== ){
if (
$aa[hoitru]== $bb[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $cc[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $dd[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $ee[gioitinh] AND $aa[hoitruong]== $bb[nhom] AND $aa[hoitruong]== $cc[nhom] AND $aa[hoitruong]== $dd[nhom] AND $aa[hoitruong]== $ee[nhom]) {
    
$tctruong=100*($aa[thuca]+$bb[thuca]+$cc[thuca]+$dd[thuca]+$ee[thuca])*$aa[tctruong];  
echo
'<font color="009900">Trưởng:</font> '.$tctruong.'<br>';}
else
if (
$aa[hoitru]== $bb[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $cc[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $dd[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $ee[gioitinh] AND $aa[hoitruong]== $bb[nhom] AND $aa[hoitruong]== $cc[nhom] AND $aa[hoitruong]== $dd[nhom] AND $aa[hoitruong]!= $ee[nhom]) {
    
$tctruong=100*($aa[thuca]+$bb[thuca]+$cc[thuca]+$dd[thuca])*$aa[tctruong];  
echo
'<font color="009900">Trưởng:</font> '.$tctruong.'<br>';}
}
?>
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:15 #5
dl2811
dl2811
Administrator
♥♥♥♥
Thì cứ thay chử congca bằng chữ thuca thôi!
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:44 #6
TauThickMi
TauThickMi
Active Member
♥♥♥♥♥
[???? GocPho.CF ????]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
dl2811 (13.10.2016 / 12:14)
Ctrl + H hahahaha
Ko có pc thím ơi
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:46 #7
TauThickMi
TauThickMi
Active Member
♥♥♥♥♥
[???? GocPho.CF ????]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
HDPro (13.10.2016 / 12:14)
<?
if ($aa[loai]== 3 ){
if ($aa[hoitru]== $bb[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $cc[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $dd[gioitinh] AND $aa[hoitru]== $ee[gioitinh] AND $aa[hoitruong]== $bb[nhom] AND $aa[hoitru
Đây mới là 1 thôi ạ
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:48 #8
TauThickMi
TauThickMi
Active Member
♥♥♥♥♥
[???? GocPho.CF ????]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
dl2811 (13.10.2016 / 12:15)
Thì cứ thay chử congca bằng chữ thuca thôi!
Code dài lắm ad ơi
Đăng ngày :13.10.2016 / 19:48 #9
ronbl
ronbl
Active Member
[You And Onlu You]
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 26 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ