Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share Code ADD Đồ Vào Shop MXH

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :10.09.2016 / 17:30[TOP]
hungvippy113
hungvippy113
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Phân Phối SANGAME.NE]
Cái Này Mình Mod lại để dùng trên site mình ahihi
Cần Thì Like K Thì next
[thank]
PHP Code:
<?php
                                
/// CODE BY Hùng Thanh VÕ // Vui Lòng Không Xóa Dòng Này Để tôn Trọng Tác Giả
define('_IN_JOHNCMS'1);
require(
'../incfiles/core.php');
if (!
$rights == 9) {
require(
'../incfiles/head.php');
header("Location: $home");
require(
'../incfiles/end.php');
exit;
}
$textl 'Thêm đồ';
require(
'../incfiles/head.php');
require(
'../incfiles/lib/class.upload.php');
echo
'<div class="main-xmenu">';
echo
'<div class="phdr">Thêm đồ</div>';
if (
$rights >= 9) {
if(isset(
$_POST['submit'])){
$loai $_POST['loai'];
$loai trim($_POST['loai']);
$chedo $_POST['chedo'];
$chedo trim($_POST['chedo']);
$id_loai $_POST['id_loai'];
$gioitinh $_POST['gioitinh'];
$gia $_POST['gia'];
$loaitien $_POST['loaitien'];
$hienthi = isset($_POST['hienthi']) ? 0;
$clan = isset($_POST['clan']) ? 0;
$tenvatpham $_POST['tenvatpham'];
$total count(array_diff(scandir($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/images/'.$loai.'-rip'), array('..''.')));
$insertid $total;
mysql_query("INSERT INTO `shopdo` SET
`loai`='"
.$loai."',
`id_loai`='"
.$insertid."',
`gia`='"
.$gia."',
`loaitien`='"
.$loaitien."',
`gioitinh`='"
.$gioitinh."',
`tenvatpham`='"
.$tenvatpham."',
`clan`='"
.$clan."',
`hienthi`='"
.$hienthi."'
"
);
if (
$hienthi==0&&$clan==0) {
$bot='[b]'.$login.' vừa thêm [red]'.$tenvatpham.' [/red] vào shop![/b]';
mysql_query("INSERT INTO `guest` SET `user_id`='2', `text`='" mysql_real_escape_string($bot) . "', `time`='".time()."'");
}
$file =  $_FILES['imagefile']['tmp_name'];
list(
$w$h) = getimagesize($file);
$handle = new upload($_FILES['imagefile']);
if (
$handle->uploaded) {
// Обрабатываем фото
$handle->file_new_name_body $insertid;
//$handle->mime_check = false;
$handle->allowed = array(
'image/jpeg',
'image/gif',
'image/png'
);
$handle->file_max_size 1024 $set['flsz'];
$handle->file_overwrite true;
if(
$w 1000) {
$handle->image_resize true;
$handle->image_x 800;
$handle->image_y false;
} else {
$handle->image_resize false;
}
$handle->image_ratio_y true;
$handle->image_convert 'png';
$handle->process('../images/'.$loai.'-rip/'.$chedo.'');
$handle->clean();
}

$file =  $_FILES['imagefile2']['tmp_name'];
list(
$w$h) = getimagesize($file);
$handle = new upload($_FILES['imagefile2']);
if (
$handle->uploaded) {
// Обрабатываем фото
$handle->file_new_name_body $insertid;
//$handle->mime_check = false;
$handle->allowed = array(
'image/jpeg',
'image/gif',
'image/png'
);
$handle->file_max_size 1024 $set['flsz'];
$handle->file_overwrite true;
if(
$w 1000) {
$handle->image_resize true;
$handle->image_x 800;
$handle->image_y false;
} else {
$handle->image_resize false;
}
$handle->image_ratio_y true;
$handle->image_convert 'png';
$handle->process('../images/'.$loai.'-rip/load');
$handle->clean();
}
header("Location: add.php");
}else{
echo
'<form enctype="multipart/form-data" method="post">';
echo
'<div class="omenu">';
echo
'Loại: <select name="loai">
<option value = "toc">Tóc</option>
<option value = "ao">Áo</option>
<option value = "quan">Quần</option>
<option value = "non">Mũ</option>
<option value = "kinh">Kính</option>
<option value = "mat">Mắt</option>
<option value = "matna">Mặt Nạ</option>
<option value = "khuonmat">Khuôn Mặt</option>
<option value = "canh">Cánh</option>
<option value = "thucung">Thú Cưng</option>
<option value = "docamtay">Đồ Cầm Tay</option>
<option value = "haoquang">Hào Quang</option>
</select>'
;
echo
'</div>';
echo
'<div class="news">';
echo
'<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="' . (1024 $set['flsz']) . '" />';
echo
'Item: <input type="file" name="imagefile" value="" />';
echo
'</div>';
echo
'<div class="news">';
echo
'Item động: <input type="file" name="imagefile2" value="" />';
echo
'</div>';
echo
'<div class="news">';
echo
'Tên item: <input type="text" name="tenvatpham" /><br/>';
echo
'Giới tính: <select name="gioitinh">
<option value =""> All</option>
<option value ="nam"> Nam</option>
<option value ="nu"> Nữ</option>
</select><br/>'
;
echo
'Loại tiền: <select name="loaitien">
<option value = "xu"> Xu</option>
<option value = "vnd"> Lượng</option>
</select><br/>'
;
echo
'Giá: <input type="text" name="gia" /><br/>';
echo
'</div>';
echo
'<input type="submit" value="Lưu lại" name="submit" />';
echo
'</form>';
}
}
echo
'</div>';
require_once(
'../incfiles/end.php');
?>
[/thank]
Đăng ngày :10.09.2016 / 17:50 #1
Nhathongfc7b
Nhathongfc7b
Active Member
♥♥♥♥
[Kul Tricker Blog]
Xài s
Đăng ngày :10.09.2016 / 17:53 #2
hungvippy113
hungvippy113
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Phân Phối SANGAME.NE]
up lên và xài
Đăng ngày :10.09.2016 / 20:32 #3
hungvippy113
hungvippy113
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Phân Phối SANGAME.NE]
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 4 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ