Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Share]Mod Bot Tự Động Phát GiftCode Trên chatbox

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:46[TOP]
SaoPhaiXoan
SaoPhaiXoan
Active Member
♥♥♥♥
[Danh Hiệu]
Tên mod: Bot Auto Phát Mã Gift Trên ChatBox Bot
Thông tin code : sẽ auto phát mã gift trên chatbox theo giờ mà bạn muốn chẳng hạn 1 giờ phát 1 lần mod này thích hợp với code MXH avatar vinawap nhé
Hướng dẫn :
1.Bạn tạo 1 folder và tạo 1 file .php chèn code dưới vào (lưu ý đừng để lộ url của file này nhá )
[thank]
Mã Code Vina4u
<?php
define('_IN_JOHNCMS', 1); require('../incfiles/core.php'); //random ma gift function rand_string($length) { $chars ="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ0123456789"; $size = strlen($char); for($i = 0; $i<$length; $i ) { $str .= $chars[rand(0, $size -1)]; $str=substr(str_shuffle($chars), 0, $length); } return$str; } $random = rand_string(; ////$ktm = mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(`ma`) FROM `magift` WHERE `ma`='".$random."'"), 0);//kiểm tra xem tồn tại mã gift chưa $balans = rand(1000,50000);//số xu nhận được từ 1000 đến 50000 $vnd = rand(10,50);//số lượng nhận đc từ 10 đến 50 if($ktm != 0) { $bot='Hệ thống mã gift bảo trì , sẽ phát lại vào 1 giờ nữa';} else { mysql_query("INSERT INTO `magift` SET `user`='1', `ma`='".$random."', `time`='".time()."', `xu`='".$balans."', `luong`='".$vnd."'"); $bot = 'BOT phát mã gift tự động đây. Mã lần này là '.$random.' trị giá '.$balans.' xu và '.$vnd.' lượng, 1 giờ nữa BOT phát tiếp nha '; } $gio=time(); mysql_query("INSERT INTO `guest` SET `adm` = '0', `time` = '$gio', `user_id` = '256', `name` = 'BOT', `text` = '" . mysql_real_escape_string($bot) . "', `ip` = '0000', `browser` = 'IPHONE' ");
?>
[/thank]
2.Edit lại số xu,lượng,ID Bot,vân vân cho phù hợp với wap bạn 3.Save lại rồi set cronjob url file trên với thời gian mà bạn muốn bot nó phát ( mình để 1h phát 1 lần) Xong rồi đó, có lỗi gì để lại comment nhé
Nguồn: TeenVina
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:47 #1
Anti-Virus
NovaPro9x
Moderator
♥♥♥♥♥
[NoVaPro9x V4 - Team]
tks for share mà hình như thấy share rồi cười lăn lộn
Đăng ngày :27.08.2016 / 19:04 #2
DarkNinja
DarkNinja
Active Member
♥♥♥♥♥
[VIP Member]
Thanks for leech
Đăng ngày :27.08.2016 / 19:57 #3
AntiVirus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Dù s cũng thanks. P/s: biết cmnr
Đăng ngày :29.08.2016 / 16:14 #4
[DEL]
[DEL]
Active Member
♥♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
SaoPhaiXoan (27.08.2016 / 11)
Tên mod: Bot Auto Phát Mã Gift Trên ChatBox Bot
Thông tin code : sẽ auto phát mã gift trên chatbox theo giờ mà bạn muốn chẳng hạn 1 giờ phát 1 lần mod này thích hợp với code MXH avatar vinawap nhé
dùng bbcode php tốt hơn

Đã chỉnh sửa. [DEL] (29.08.2016 / 16:15) [1]
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 5 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ