Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Share] Mod shop bút bi cho JohnCMS

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:21[TOP]
SaoPhaiXoan
SaoPhaiXoan
Active Member
♥♥♥♥
[Danh Hiệu]
mình cũng chả biết mua bút này để làm gì
vì chưa thấy demo
nhưng vì rảnh time có bài để leech thì vẫn cứ leech
.........................................................................................
Code cùi cũng chả có gì đặc sắc lắm
Đầu tiên tạo màu của bút. Vào css add code:
Mã Code Vina4u
.butxlc{color: green}
.butxnb{color: blue}
.butcam{color: orange}
.butdo{color: red}


Thích thêm màu khác thì làm tương tự. Tạo trang butbi.php :
[thank]
Mã Code Vina4u
<?php
define('_IN_JOHNCMS', 1);
$textl = 'Mua Bút';
$headmod = 'nick';
require_once ("../incfiles/core.php");
require_once ("../incfiles/head.php");
if ($id && $id != $user_id) {
$req = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '$id' LIMIT 1");
if (mysql_num_rows($req)) {
$user = mysql_fetch_assoc($req);
}
else {
}
}
else {
$id = false;
$user = $datauser;
}
if (!$user_id) {
require_once ('../incfiles/head.php');
echo functions::display_error($lng['access_guest_forbidden']);
require_once ('../incfiles/end.php');
exit;
}

switch($act){
case 'mua' :
if ($user['balans'] < 5000)
echo 'Bạn không đủ 5000 xu';
else {
$but = ($_POST['but']);
mysql_query("UPDATE `users` SET `but` = '$but' ,`balans`=`balans`-5000 WHERE `id` = '$user_id' LIMIT 1");
echo 'Mua thành công!';
}
break;
default:
echo 'Chọn bút bạn muốn mua (5000 xu/chiếc):<br />';
echo '<form action="butbi.php?act=mua" name="but" method="post">';
echo '<input type="radio" name="but" value="butxnb"/> <font color="blue">Bút xanh nước biển</font><br />
<input type="radio" name="but" value="butxlc"/> <font color="green">Bút xanh lá cây</font><br />
<input type="radio" name="but" value="butcam"/> <font color="orange">Bút cam</font><br />
<input type="radio" name="but" value="butdo"/> <font color="red">Bút đỏ</font><br />';
echo '<input type="submit" name="submit" value="Mua"/></form>';
break;
}

require_once ("../incfiles/end.php");
?>
[/thank]

Vào mysql chạy code này:
Mã Code Vina4u
ALTER TABLE `users` ADD `but` VARCHAR( 40 ) NOT NULL DEFAULT 'black'

Muốn màu hiện ở đâu dùng code
$but = mysql_query("SELECT `but` FROM `users` WHERE `id` = '$user_id'");
<span class="'.$but.'">nơi hiện</span>
Có thể áp dụng với khung bình luận Forum, Chat,....
Nguồn: Mrp-Vn
Share: Caube_2k2

Đã chỉnh sửa. SaoPhaiXoan (27.08.2016 / 18:22) [1]
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:23 #1
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
#tem nà
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:24 #2
SaoPhaiXoan
SaoPhaiXoan
Active Member
♥♥♥♥
[Danh Hiệu]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
HPVTeam (27.08.2016 / 11:23)
#tem nà
oke nà
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:25 #3
HPVTeam
HPVTeam
Active Member
♥♥♥♥
[GOVUI.NET - FVNN.MOBI]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
SaoPhaiXoan (27.08.2016 / 11:24)
oke nà
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:27 #4
VTA
VTA
Administrator
♥♥♥♥♥♥
[⚽ V4 TEAM ⚽]
up nà
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:33 #5
DarkNinja
DarkNinja
Active Member
♥♥♥♥♥
[VIP Member]
Demo đâu nà
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:34 #6
SaoPhaiXoan
SaoPhaiXoan
Active Member
♥♥♥♥
[Danh Hiệu]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
DarkNinja (27.08.2016 / 11)
Demo đâu nà
ko đọc đoạn đầu à ?
Đăng ngày :27.08.2016 / 18:39 #7
DarkNinja
DarkNinja
Active Member
♥♥♥♥♥
[VIP Member]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
SaoPhaiXoan (27.08.2016 / 11)
ko đọc đoạn đầu à ?
Cứ comment trước đã ,
đọc sau
Đăng ngày :27.08.2016 / 19:17 #8
nhoxpro114
nhoxpro114
Active Member
[2kcutovl]
Up up up
Đăng ngày :27.08.2016 / 19:39 #9
AntiVirus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Chả đc gì nè
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 13 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ