Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Mod nút dislike cho JonhCMS

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :21.08.2016 / 18:30[TOP]
Thienaz
Thienaz
Active Member
♥♥♥
[thank]
Mở forum/index.php
Tìm:
PHP Code:
<?php
##########Hết phần thanks! 
// Счетчик постов темы 
$colmes mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `type`='m'$sql AND `refid`='$id'" . ($rights >= '' " AND `close` != '1'")), 0); 
if (
$start $colmes$start $colmes $kmess;
?>

Thêm vào bên trên
PHP Code:
<?php
if ((isset ($_GET['unthank']))&&(isset ($_GET['user']))&&(isset ($_GET['unthanks']))) { 
$checkthank mysql_query('SELECT COUNT(*) FROM `forum_thank` WHERE `userthank` = "' $user_id '" and `topic` = "' $_GET['unthanks'] . '" and `user` = "' $_GET['user'] . '"'); 
$thankcheck mysql_result($checkthank0); 
if (
$thankcheck && $user_id != $_GET['user']) { 
mysql_query("DELETE FROM `forum_thank` WHERE `user` = '".trim($_GET['user'])."' AND `userthank` = '$user_id' AND `topic` = '".trim($_GET['unthanks'])."'"); 
mysql_query("OPTIMIZE TABLE `forum_thank`"); 
$datathankuser functions::get_user(trim($_GET['user'])); 
mysql_query("UPDATE `users` SET `thank_duoc`='" . ($datathankuser['thank_duoc'] - 1) . "' WHERE `id` = '" trim($_GET['user']) . "'"); 
mysql_query("UPDATE `users` SET `thank_di`='" . ($datauser['thank_di'] - 1) . "' WHERE `id` = '" $user_id "'"); 
mysql_query("UPDATE `users` SET `postforum`='" . ($datathankuser['postforum'] - 3) . "' WHERE `id` = '" trim($_GET['user']) . "'"); 

}
?>

Tìm tiếp:
PHP Code:
<?php
$checkthank 
mysql_query('SELECT COUNT(*) FROM `forum_thank` WHERE `userthank` = "' $user_id '" and `topic` = "' $res['id'] . '" and `user` = "' $res['user_id'] . '"'); 
if (
$user_id && $user_id != $res['user_id'] && (mysql_result($checkthank0) < 1)) {
?>

Thêm bên dưới:
PHP Code:
<?php
echo (mysql_result($checkthank0) == '<a href="index.php?id=' $id '&amp;unthanks=' $res['id'] . '&amp;user=' $res['user_id'] . '&amp;start=' $start '&amp;unthank"><b><font color="black">Dislike</font></b></a>' ' ');
?>

[/thank]
Nguồnpenitvn.pro
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 1 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ