Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Code chữ chạy theo kiểu đánh máy

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :05.08.2016 / 13:42[TOP]
AntiVirus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Mã Code Vina4u
<script src="http://code.jquery.com/jquery-git2.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
//get the content
var content = $('.typewrite').html();
//find the length of the content
var contentLength = content.length;
var char = 0;
$('.typewrite').html('<span class="typing-cursor">|</span>');
//Here is the function
(function typeFunc() {
//dynamic delay to get the typewriting feel
var typingSpeed = Math.round(Math.random() * 240) + 0;
setTimeout(function() {
char++;
var type = content.substring(0, char);
$('.typewrite').html(type + '<span class="typing-cursor">|</span>');
if (char == contentLength) char = 0;
//recursive
typeFunc();
}, typingSpeed);
}());
});
</script>
<div class="typewrite">Nội dung văn bản chữ chạy</div>
Đăng ngày :05.08.2016 / 13:46 #1
SonGoKu
SonGoKu
Active Member
♥♥♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
AntiVirus (05.08.2016 / 06)
<script src="http://code.jquery.com/jquery-git2.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
//get the content
var content = $('.typewrite').html();
//find
HDSD
Đăng ngày :05.08.2016 / 13:56 #2
AntiVirus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
SonGoKu (05.08.2016 / 06)
HDSD
Cần chữ chạy theo kiểu đánh máy ở chỗ nào thì dán vào chỗ đó và edit thôi
Đăng ngày :05.08.2016 / 14:01 #3
SonGoKu
SonGoKu
Active Member
♥♥♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
AntiVirus (05.08.2016 / 06)
Cần chữ chạy theo kiểu đánh máy ở chỗ nào thì dán vào chỗ đó và edit thôi
Lỗi chữ có dấu fix ntn
Đăng ngày :05.08.2016 / 14:05 #4
SaoPhaiXoan
SaoPhaiXoan
Active Member
♥♥♥♥
[Danh Hiệu]
Đăng ngày :05.08.2016 / 14:06 #5
Dyplax
Dyplax
Active Member
♥♥♥♥♥
thiếu utf-8 là sẽ bị lỗi font chữ
Đăng ngày :05.08.2016 / 14:29 #6
kenso1
kenso1
Active Member
♥♥♥♥♥
[Marketting FB Online]
hay cười lăn lộn) nhưng không cần
Đăng ngày :05.08.2016 / 16:16 #7
AntiVirus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
SonGoKu (05.08.2016 / 07:01)
Lỗi chữ có dấu fix ntn
thêm <meta charset="utf-8"> vào đầu là ok r
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 8 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ