Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  xin api file_get_contents

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :26.07.2016 / 04:31[TOP]
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
private function getCaptcha($lokasi)
{
$random_IP = "".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255).".".mt_rand(0,255);
$ch = curl_init($lokasi);
curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEJAR,'cookie.txt');
curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIEFILE,'cookie.txt');
curl_setopt($ch,CURLOPT_FRESH_CONNECT,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_TCP_NODELAY,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array("REMOTE_ADDR: $random_IP", "HTTP_X_FORWARDED_FOR: $random_IP"));
curl_setopt($ch,CURLOPT_COOKIESESSION,true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_REFERER,$lokasi);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.52 Safari/537.36');
curl_setopt($ch,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,false);
curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$y = curl_exec($ch);
$tmpFile = uniqid();
$file = $tmpFile.'.png';
$x = fopen($file,"w");
fwrite($x,$y);
fclose($x);
$up = 'http://'.$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/'.$file;
$xa = file_get_contents('https://takanachan.xyz/ocr.php?img='.$up); //..................................................................................API
unlink($file);
return $xa;
curl_close($ch);
}

Đã chỉnh sửa. HoaMocLan (26.07.2016 / 04:32) [3]
Đăng ngày :26.07.2016 / 05:43 #1
AntiVirus
Minus
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[Anti Virus]
Up top
Đăng ngày :26.07.2016 / 06:35 #2
Mise-sama
miSey
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[9029]
Hóng..............
Đăng ngày :26.07.2016 / 08:11 #3
Dyplax
Dyplax
Active Member
♥♥♥♥♥
Vũ Anh Tú có mà ko se
Đăng ngày :26.07.2016 / 09:41 #4
choiem1lan2
BN2002
Super Moderator
♥♥♥♥♥♥
[DZ]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Dyplax (26.07.2016 / 01:11)
Vũ Anh Tú có mà ko se
Code se đầy trên mạng nhé cười lăn lộn cơ mà ko biết cài cái phần mềm gì mà bác lenovo nói
Đăng ngày :26.07.2016 / 09:54 #5
meodong10z
meodong10z
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Dyplax (26.07.2016 / 01:11)
Vũ Anh Tú có mà ko se
Đăng ngày :26.07.2016 / 10:05 #6
Lenovo
Lenovo
Administrator
♥♥♥♥♥
[Coder Tập Sự]
tessearc vps centos cài ngon lành. chạy lệnh qua exec nhé
Đăng ngày :26.07.2016 / 14:19 #7
HoaMocLan
HoaMocLan
Active Member
♥♥♥♥
[Quàng A Ngáo]
vấn đề là api này die cmnr cười lăn lộn)

$xa = file_get_contents('https://takanachan.xyz/ocr.php?img='.$up); //API
Đăng ngày :30.12.2016 / 00:15 #8
BotVN
BotVN
Active Member
♥♥♥♥
[thank]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
[/thank]

Đã chỉnh sửa. BotVN (30.12.2016 / 00:18) [1]
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 9 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ