Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Tạo Random Posts widget cho Blogspot

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :11.07.2016 / 11:37[TOP]
Care
KisDers
Active Member
♥♥♥♥♥♥♥
[DoanBacTam.Me - Soci]
Random Post

hay còn gọi là bài viết ngẫu nhiên. Đây là một widget chứa các bài đăng trong blog của bạn. Các bài viết này được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, không tuân theo một quy luật nào cả.


HƯỚNG DẪN:
Bước 1:
Đăng nhập Blogger > Bố Cục > Thêm Tiện ích > HTML/Javascript
Bước 2: Chèn đoạn code sau vào
PHP Code:
<?php
<center><style type='text/css'>
#lamdongit-randomposts{width:100%;background:none;}
#lamdongit-randomposts ul {margin: 0 auto!important; padding: 0 !important;text-align:center }
#lamdongit-randomposts ul li {background:none ;list-style-type: none;margin:0;padding:0 !important}
#lamdongit-randomposts li{float:left;list-style:none;border:none;width:90px;height:90px;overflow:hidden;margin-right:5px !important;margin-top:5px !important}
#lamdongit-randomposts img{float:left;width:100%;height:100%;max-width:none;max-height:none;min-width:0;min-height:0;;border:none;outline:0;position:static;transition:all .8s ease-out;}
#lamdongit-randomposts img:hover {-webkit-transform:scale(1.3);-ms-transform:scale(1.3);-o-transform:scale(1.3);transform:scale(1.3);}
</style>
<
div id="lamdongit-randomposts">
<
ul>
<
script type='text/javaScript'>
var 
rdp_numposts=9;
var 
rdp_snippet_length=0;
var 
rdp_info='no';
var 
rdp_comment='Comment';
var 
rdp_disable='';
var 
rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_posttitle+'"><img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'" title="'+rdp_posttitle+'" height="90" width="90"/></a>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
</script>
</ul>
</div></center>
?>

Bước 3: Lưu và kiểm tra
Chúc bạn thành công! Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi

Vui lòng đăng nhập để thấy Links!

Đã chỉnh sửa. Care (11.07.2016 / 11:37) [1]
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 1 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ