Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Chuỗi trong C

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :22.05.2016 / 21:50[TOP]
Xampp
Xampp
Active Member
Chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C thực chất là mảng một chiều của các ký tự mà kết thúc bởi một ký tự null '\0'.

Phần khai báo và khởi tạo dưới đây tạo ra một chuỗi bao gồm một từ "Hello". Để giữ các giá trị null tại cuối của mảng, cỡ của mảng các ký tự bao gồm một chuỗi phải nhiều hơn số lượng các ký tự trong từ khóa "Hello".

Mã Code Vina4u
char loichao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};

Nếu bạn theo quy tắc khởi tạo các chuỗi, bạn có thể viết lệnh như sau:

Mã Code Vina4u
char loichao[] = "Hello";

Dưới đây là phần biểu diễn ô nhớ cho đoạn chuỗi trên trong ngôn ngữ C/C++:Thực tế, bạn không đặt ký tự null tại vị trí cuối cùng của biến hằng số. Bộ biên dịch C tự động thêm '\0' tại ví trí cuối cùng của chuỗi khi nó khởi tạo chuỗi. Cùng thử ví dụ in ra chuỗi sau đây:

Mã Code Vina4u
#include <stdio.h>

int main ()
{
char loichao[6] = {'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0'};

printf("Khi gap nhau, ban chao: %s\n", loichao );

printf("\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot! \n");

return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:Ngôn ngữ C hỗ trợ một dãy rộng rãi các hàm để thao tác các chuỗi kết thúc là null:

Hàm & Mục đích:
1 strcpy(s1, s2);
Sao chép chuỗi s2 cho chuỗi s1.

2 strcat(s1, s2);
Nối chuỗi s2 vào cuối chuỗi s1.

3 strlen(s1);
Trả về độ dài của chuỗi s1.

4 strcmp(s1, s2);
Trả về 0 nếu s1 và s2 là như nhau; nhỏ hơn 0 nếu s1<s2; lớn hơn 0 nếu s1>s2.

5 strchr(s1, ch);
Trả về con trỏ tới vị trí đầu tiên của ch trong s1.

6 strstr(s1, s2);
Trả về con trỏ tới vị trí đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Dưới đây là ví dụ cho việc sử dụng một vài hàm bên trên:

Mã Code Vina4u
#include <stdio.h>
#include <string.h> /* thu vien cho cac ham xu ly chuoi*/

int main ()
{
char chuoi1[12] = "Hello";
char chuoi2[12] = "Vietjack";
char chuoi3[12];
int dodai ;

/* sao chep chuoi1 vao trong chuoi3 */
strcpy(chuoi3, chuoi1);
printf("Ban su dung ham strcpy( chuoi3, chuoi1) de sao chep: %s\n", chuoi3 );

/* noi hai chuoi: chuoi1 va chuoi2 */
strcat( chuoi1, chuoi2);
printf("Ban su dung ham strcat( chuoi1, chuoi2) de noi chuoi: %s\n", chuoi1 );

/* tinh do dai cua chuoi1 sau khi noi chuoi */
dodai = strlen(chuoi1);
printf("Ban su dung ham strlen(chuoi1) de tinh do dai: %d\n", dodai );

printf("\n===========================\n");
printf("VietJack chuc cac ban hoc tot! \n");

return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các hàm liên quan tới chuỗi trong Thư viện tiêu chuẩn C.
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 1 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ