Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [Hướng Dẫn] Việt Hóa Forum Xtgem

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :19.05.2016 / 22:51[TOP]
Vuonghh1998
Vuonghh1998
Active Member
♥♥♥♥♥
[Vượng Touliver]
- [Hướng Dẫn] Việt Hóa Forum Xtgem
- Đầu tiên tạo thư mục _xtgem_translations ngang hàng với index rồi tạo file xtforum và dán code dưới và lưu lại.
Mã Code Vina4u
<?php
login=Đăng Nhập
signup=Đăng Ký
posting_as=Hi
inbox=Tin Nhắn
profile_settings=Cài Đặt Hồ Sơ
options=Lựa Chọn
logout=Thoát Ra
modlog=Thông Tin
join_to_participate=Xin chào, {a:1}! Tham Gia VuongDZ.XtGem.Com
join=Tham Gia
online=Online
view_user_profile=Xem Hồ Sơ Của {a:1}
guests=Khách
previous=Trước
next=Sau
search_in=Tìm Trong
in_forum=Thư Mục
in_board=Chuyên Mục
in_thread=Chủ Đề
home=Trang Chủ
category=Thể Loại
board=Chuyên Mục
thread=Chủ Đề
view_hidden_post=Xem Bài Ẩn
post_karma_hidden=Ẩn Theo Đánh Giá
click_here_to_view_post=Ấn Để Xem
edited_at_by=Sửa {a:1} By
edit=» Sửa BV
reply=» Trả lời
delete=» Xóa
404_message=Lỗi
view_all_threads=Xem Tất Cả ({a:1})
start_new_thread=Viết Bài
mark_board_as_read=Đánh Dấu
join_to_reply=Tham Gia Để Trả Lời
login_to_start_thread=Đăng Nhập Để Viết Bài
login_to_reply=Đăng Nhập Để Trả Lời
no_threads_in_board=Không Có Chủ Đề
thread_closed=Topic Bị Đóng
post_reply=Trả Lời
invite_friends_title=Mời Bạn Bè
invite_friends=Mời Bạn Bè
pin=Pin
unpin=Unpin
open=Mở
close=Đóng
rename=Đổi Tên
from_start=Từ Đầu
from_end=Từ Cuối
cancel=Hủy
reply_to_thread=Trả Lời
edit_post=Sửa Bài
reply_to_post=Trả Lời
your_name=Tên Bạn
your_message=Nội Dung
enter_captcha=Nhập Mã
captcha_error_images_off=Error: Bật Hình Ảnh Máy Bạn Lên
attachments=Đính Kèm
attachment_delete=Xóa
post=Post
preview=Xem Trước
join_to_post=Tham Gia Vào VuongDZ.XtGem.Com Để Post
register_to_post=Cần Phải Đăng Ký
thread_title=Tên Bài
edit_thread=Sửa Bài
modlog_title=Thông Tin
time=Thời Gian
community_name=Tên Cộng Đồng
action=Hành Động
action_details=Chi Tiết
edited=Sửa
post_with_link=<a href="{a:1}">a post</a>
thread_fullpath=<a href="{a:1}">"{a:2}" &gt;&gt; "{a}" &gt;&gt; "{a}"</a> thread
deleted=Đã Xóa
a_post=Bài Viết
a_thread=Chủ Đề
in=Trong
thread_with_link=<a href="{a:1}">"{a:2}"</a> thread
board_fullpath=<a href="{a:1}">"{a:2}" &gt;&gt; "{a}"</a>
restricted=Truy Cập
user=Người Dùng
user_with_link=<a href="{a:1}">{a:2}</a>
currently_known_as_with_link=currently <a href="{a:1}">{a:2}</a>
unrestricted=Từ Chối
silenced=Khóa
unsilenced=Không Khóa
approved=Chấp Nhận
unbanned=Không Chấp Nhận
pinned=pinned
unpinned=unpinned
closed=Đóng
opened=Mở
no_records=Không có Kết Quả
view_post=Xem Bài
avatar=Avatar
display_options=DLựa Chọn
karma_threshold=Karma Threshold
karma_threshold_descr=Post Với Đánh Giá
threads_per_page_in_board=Chủ Đề Trên 1 Trang
replies_per_page_in_thread=Trả Lời Trên 1 Top
search_results_per_page=Kết Quả Tìm Kiếm
show_avatars=Hiển Thị Avatar
default_reply_sorting=Mặc Định Sorting
oldest_first=Cũ Trước
newest_first=Mới Trước
save_display_options=Lưu
success_wait_or_click_here=Success! Please wait or click <a href="{a:1}">here</a>
thread_title=Tên Bài
submit_thread=Thêm
search_results=Kết Quả Tìm Kiếm
search_no_results=Không Thấy Gì Hết .kaka
enter_friends_email_and_message=Địa Chỉ Email Bạn Bè
email=Email
message_optional=Message (optional)
send_invitation=Gửi
email_preview=Xem Email
friend_invitation_limit_reached=Giới Hạn Mời
your_avatar_optional=Ảnh Đại Diện
shown_to_community=Hiển Thị Công Khai
join_community=Tham Gia VuongDZ.XtGem.Com

- Demo:
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!

- Chúc Thành Công!
- Nguồn: SinhThành
Đăng ngày :20.05.2016 / 05:26 #1
Close
miSey
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[9029]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Vuonghh1998 (19.05.2016 / 15)
- [Hướng Dẫn] Việt Hóa Forum Xtgem
- Đầu tiên tạo thư mục _xtgem_translations ngang hàng với index rồi tạo file xtforum và dán code dưới và lưu lại.
<?php
login=Đăng Nhập
signup=Đăng Ký
posting_a
Ngon
Đăng ngày :20.05.2016 / 06:58 #2
Vuonghh1998
Vuonghh1998
Active Member
♥♥♥♥♥
[Vượng Touliver]
Zip filelist
Đăng ngày :20.05.2016 / 07:26 #3
hackers
SonGoKu
Active Member
♥♥♥♥♥
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Vuonghh1998 (19.05.2016 / 23
Zip filelist
Share code trang og vs
Đăng ngày :20.05.2016 / 09:24 #4
Vuonghh1998
Vuonghh1998
Active Member
♥♥♥♥♥
[Vượng Touliver]
Đang tạo filelist
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 5 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ