Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Share trình phát nhạc html5 pro share by tubotocdo

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :06.05.2016 / 18:03[TOP]
tubotocdo
tubotocdo
Active Member
♥♥♥♥♥
[WWW.DEPTRAIKETAO.INF]
Có bạn xin nên share...demo:
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!


Play danh sách nhạc...tạo danh sách nhạc và thưởng thức.
Play tốt trên android đã test
Giao diện hiện đại và hại điện...
Co giản theo trình duyệt...ẩn hiện hiệu ứng sóng nhạc lung ling...

PHP Code:
<?php
<link rel="stylesheet" type="text/css"  href="content/global.css"/>
<
script type="text/javascript" src="java/FWDMSP.js"></script>

<!-- Setup audio player-->
<script type="text/javascript">
FWDMSPUtils.onReady(function(){
new FWDMSP({
//main settings
instanceName:"player1",
playlistsId:"playlists",
mainFolderPath:"content",
skinPath:"classic_skin_dark",
facebookAppId:"1060715967272291",//required only if the facebook share button is used
showSoundCloudUserNameInTitle:"yes",
position:"bottom",
useDeepLinking:"yes",
rightClickContextMenu:"default",
showButtonsToolTips:"yes",
animate:"yes",
autoPlay:"yes",
loop:"no",
shuffle:"no",
maxWidth:2000,
volume:.8,
toolTipsButtonsHideDelay:1.5,
toolTipsButtonFontColor:"#333333",
//controller settings
showControllerByDefault:"yes",
showThumbnail:"yes",
showSoundAnimation:"yes",
showLoopButton:"yes",
showShuffleButton:"yes",
showFacebookButton:"yes",
showDownloadMp3Button:"yes",
showBuyButton:"yes",
expandBackground:"yes",
titleColor:"#FFFFFF",
timeColor:"#bdbdbd",
//controller align and size settings (described in detail in the documentation!)
controllerHeight:82,
startSpaceBetweenButtons:10,
spaceBetweenButtons:12,
separatorOffsetOutSpace:12,
separatorOffsetInSpace:17,
lastButtonsOffsetTop:16,
allButtonsOffsetTopAndBottom:16,
titleBarOffsetTop:14,
mainScrubberOffsetTop:52,
spaceBetweenMainScrubberAndTime:10,
startTimeSpace:10,
scrubbersOffsetWidth:2,
scrubbersOffestTotalWidth:0,
volumeButtonAndScrubberOffsetTop:52,
spaceBetweenVolumeButtonAndScrubber:9,
volumeScrubberOffestWidth:6,
scrubberOffsetBottom:6,
equlizerOffsetLeft:1,
//playlists window settings
showPlaylistsButtonAndPlaylists:"yes",
showPlaylistsByDefault:"no",
thumbnailSelectedType:"opacity",
startAtPlaylist:0,
startAtTrack:0,
buttonsMargins:0,
thumbnailMaxWidth:330, 
thumbnailMaxHeight:330,
horizontalSpaceBetweenThumbnails:40,
verticalSpaceBetweenThumbnails:40,
//playlist settings
showPlayListButtonAndPlaylist:"yes",
showPlayListOnAndroid:"no",
showPlayListByDefault:"no",
showPlaylistItemPlayButton:"yes",
showPlaylistItemDownloadButton:"yes",
showPlaylistItemBuyButton:"yes",
forceDisableDownloadButtonForPodcast:"yes",
forceDisableDownloadButtonForOfficialFM:"yes",
forceDisableDownloadButtonForFolder:"yes",
addScrollBarMouseWheelSupport:"yes",
showTracksNumbers:"yes",
playlistBackgroundColor:"#fff",
trackTitleNormalColor:"#888888",
trackTitleSelectedColor:"#FFFFFF",
trackDurationColor:"#bdbdbd",
maxPlaylistItems:100,
nrOfVisiblePlaylistItems:12,
trackTitleOffsetLeft:0,
playPauseButtonOffsetLeftAndRight:11,
durationOffsetRight:10,
downloadButtonOffsetRight:11,
scrollbarOffestWidth:7,
//search bar settings
showSearchBar:"yes",
showSortButtons:"yes",
searchInputColor:"#bdbdbd",
searchBarHeight:40,
inputSearchTextOffsetTop:1,
inputSearchOffsetLeft:0,
//opener settings
openerAlignment:"right",
showOpener:"yes",
showOpenerPlayPauseButton:"yes",
openerEqulizerOffsetLeft:3,
openerEqulizerOffsetTop:-1,
//popup settings
showPopupButton:"yes",
popupWindowBackgroundColor:"#000000",
popupWindowWidth:850,
popupWindowHeight:427
});
});

function buyCustomFunction(){
alert("The buy button can open a custom link or a custom javascript function.");
}
</script>
</head><!--  Playlists -->
<ul id="playlists" style="display:none;">
<li data-source="playlist1"  data-thumbnail-path="http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar/2016/03/01/9/b/0/d/1456828154543.jpg">
<p class="minimalDarkCategoriesTitle"><span class="bold">Title: </span>My playlist 1</p>
<p class="minimalDarkCategoriesType"><span class="bold">Type: </span><span class="minimalDarkCategoriesTypeIn">HTML</span></p>
<p class="minimalDarkCategoriesDescription"><span class="bold">Description: </span>This playlist is created using html elements.</p>
</li>

<li data-source="https://soundcloud.com/legrandmechantbeat/sets/ttm-radio-le-grand-m-chant" data-thumbnail-path="content/thumbnails/large2.jpg">
<p class="minimalDarkCategoriesTitle"><span class="bold">Title: </span>My playlist 2</p>
<p class="minimalDarkCategoriesType"><span class="bold">Type: </span><span class="minimalDarkCategoriesTypeIn">PODCAST</span></p>
<p class="minimalDarkCategoriesDescription"><span class="bold">Description: </span>This playlist is created using a podcast URL.</p>
</li>

<li data-source="https://soundcloud.com/legrandmechantbeat/sets/le-grand-m-chant-beat-rec-001" data-thumbnail-path="content/thumbnails/large3.jpg">
<p class="minimalDarkCategoriesTitle"><span class="bold">Title: </span>My playlist 3</p>
<p class="minimalDarkCategoriesType"><span class="bold">Type: </span><span class="minimalDarkCategoriesTypeIn">SOUNDCLOUD</span></p>
<p class="minimalDarkCategoriesDescription"><span class="bold">Description: </span>This playlist is created using a SoundCloud playlist URL.</p>
</li>

<li data-source="http://www.webdesign-flash.ro/ht/rap/content/playlist1.xml" data-thumbnail-path="content/thumbnails/large4.jpg">
<p class="minimalDarkCategoriesTitle"><span class="bold">Title: </span>My playlist 4</p>
<p class="minimalDarkCategoriesType"><span class="bold">Type: </span><span class="minimalDarkCategoriesTypeIn">XML</span></p>
<p class="minimalDarkCategoriesDescription"><span class="bold">Description: </span>This playlist is created using a XML file.</p>
</li>

<li data-source="official.fm/YrOG" data-thumbnail-path="content/thumbnails/large5.jpg">
<p class="minimalDarkCategoriesTitle"><span class="bold">Title: </span>My playlist 5</p>
<p class="minimalDarkCategoriesType"><span class="bold">Type: </span><span class="minimalDarkCategoriesTypeIn">OFFICIAL.FM</span></p>
<p class="minimalDarkCategoriesDescription"><span class="bold">Description: </span>This playlist is created using a OFFICIAL.FM playlist URL.</p>
</li>

<li data-source="folder:mp3" data-thumbnail-path="content/thumbnails/large6.jpg">
<p class="minimalDarkCategoriesTitle"><span class="bold">Title: </span>My playlist 6</p>
<p class="minimalDarkCategoriesType"><span class="bold">Type: </span><span class="minimalDarkCategoriesTypeIn">GENERATE FROM FOLDER</span></p>
<p class="minimalDarkCategoriesDescription"><span class="bold">Description: </span>This playlist is created from a folder of mp3 files.</p>
</li>
</ul>

<!--  HTML playlist -->
<ul id="playlist1" style="display:none;">


<li data-path="http://chupanh.congdongvip.org/Top10BanEDMHayNhatCuaAlanWalker-AlanWalker-4405630_hq.mp3" data-thumbpath="http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar/2016/03/01/9/b/0/d/1456828154543.jpg" data-downloadable="no" data-duration="00:00">
<p><span style="font-weight:bold; color:#FF0000;">Top 10 Bản EDM Hay Nhất Của Alan Walker</p>
</li>
</ul>
<script id="_waua5i">var _wau = _wau || [];
_wau.push(["tab", "uc2fpr9kfjo0", "a5i", "left-middle"]);
(function() {var s=document.createElement("script"); s.async=true;
s.src="http://widgets.amung.us/tab.js";
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
})();</script>

<script type="text/javascript">
(function(p,u,s,h){
    p._pcq=p._pcq||[];
    p._pcq.push(['_currentTime',Date.now()]);
    s=u.createElement('script');
    s.type='text/javascript';
    s.async=true;
    s.src='https://cdn.pushcrew.com/js/d8374312984dc2fd07583a9e25ce6c36.js';
    h=u.getElementsByTagName('script')[0];
    h.parentNode.insertBefore(s,h);
})(window,document);
</script>
?>


Hướng dẫn: Dán code sau vào footer lưu và test. Pro hơn chúc thì tải mấy file con về host cho chắc ăn...

Nguồn: share by tubotocdo - NhanhNao.xYz
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 1 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ