Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  [HELP] File cron like hậu tạ 100token very

Bài viết được duyệt bởi VIP
Đăng ngày :27.06.2018 / 07:07[TOP]
navila
navila
Active Member
AE xem giúp đoạn này có gì sai mà sao like nó cứ việt quá gói khi đăng ký nhỉ??Đủ like r mà vẫn cứ lênPHP Code:
<?php
header
('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$like = array(0150300500700100015002000);
$req mysql_query("SELECT `idfblike`, `solike`, `goilike`, `name` FROM `viplike` WHERE idfblike ORDER BY RAND() LIMIT 0,100");
while(
$res mysql_fetch_assoc($req)){
$idfb $res['idfblike'];
$tonglike $res['solike'];
$cx $res['name'];
$reqt mysql_query("SELECT * FROM `token` ORDER BY RAND() LIMIT 0,$tonglike");
while(
$rest mysql_fetch_assoc($reqt)){
$token $rest['token'];
$stat json_decode(file_get_contents('https://graph.facebook.com/'.$idfb.'/feed?fields=id,reactions&access_token='.$token.'&limit=1'),true);
$countlike $stat[data][0][likes][count];
if(
$countlike <= $like[$res['goilike']]){
for(
$i=1;$i<=count($stat['data']);$i++){
echo 
'Tổng Like <b style="color:green">'.$countlike.'</b>/<b style="color:red">'.$like[$res['goilike']].'</b> - Đang Tiến Hành Like ***** Tình Trạng <b style="color:blue">' auto('https://graph.facebook.com/'.$stat['data'][$i-1]['id'].'/reactions?method=post&type='.$cx.'&access_token='.$token.'') .'</b><br/>';

}
}
}
}
?>
Đăng ngày :27.06.2018 / 12:40 #1
123123qq
123123qq
Active Member
thiếu hàm set time nhé
cần fix ib mình fb.com/vuvanthiepdz
Đăng ngày :27.06.2018 / 13:25 #2
navila
navila
Active Member
Trích dẫn: 123123qq (45 phút trước)
thiếu hàm set time nhé
cần fix ib mình fb.com/vuvanthiepdz
rep nhé bác
Đăng ngày :27.06.2018 / 13:28 #3
TheMaster
TheMaster
Active Member
♥♥♥
Trích dẫn: navila (6 giờ trước)
AE xem giúp đoạn này có gì sai mà sao like nó cứ việt quá gói khi đăng ký nhỉ??Đủ like r mà vẫn cứ lên

header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
$like = array(0, 150, 300, 500,
code của ai viết vậy bạn?
Đăng ngày :27.06.2018 / 14:40 #4
navila
navila
Active Member
Trích dẫn: TheMaster (1 giờ trước)
code của ai viết vậy bạn?
mỗi ng 1 tý r nó thành code này

Đăng ngày :27.06.2018 / 15:28 #5
TheMaster
TheMaster
Active Member
♥♥♥
Trích dẫn: navila (48 phút trước)
mỗi ng 1 tý r nó thành code này
là sao làm theo nhóm à
Đăng ngày :27.06.2018 / 16:02 #6
navila
navila
Active Member
Trích dẫn: TheMaster (34 phút trước)
là sao làm theo nhóm à
nâu nâu!! cái quan trọng là bác fix cho em!!
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 7 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ