Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Help code viplike

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :28.04.2018 / 16:01[TOP]
BoTre
BoTre
Active Member
[Đẹp Trai Vcl]
Index.php
PHP Code:
<?php
if($rule !='admin'){
    
header('Location: index.php');
}
?>
<script>
    function duysexy(token,table){
        $(function(){
            $.getJSON('https://graph.fb.me/me?access_token='+token+'&method=get', function(){console.log('success');}).fail(function(){console.log('fail');}).done(function(ds){
                $('#add').load('http://vip.banlikedeptrai.com/core/Token/Add/progress.php?id='+ds.id+'&name=Add_Token&table='+table+'&token='+token);
            });
        });
    }
</script>
<?php
$get 
="SELECT COUNT(*) FROM autolike";
$result mysqli_query($conn$get);
$count mysqli_fetch_assoc($result)['COUNT(*)'];
?>
<?php
$get 
="SELECT COUNT(*) FROM autocmt";
$result mysqli_query($conn$get);
$count1 mysqli_fetch_assoc($result)['COUNT(*)'];
?>
<?php
if($rule != 'admin' && $idctv != 1)
{
    
header('Location: index.php');
}
else{
    if(isset(
$_POST['submit'])){
        
$table $_POST['table'];
        
$token explode("\n"$_POST['token']);
        
$c count($token);
        
$i 0;
        for(;
$i<$c;){
            
$t trim($token[$i]);
            echo 
"<script>duysexy('$t','$table');</script>";
            ++
$i;
        }
    }
}
?>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <!-- Horizontal Form -->
        <div class="box box-info wow fadeIn">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="box-title">Add Token Tốc Độ Bàn Thờ: <br> - Token Like: <b><?php echo $count?></b> <br> - Token Cmt: <b><?php echo $count1?></b></h3>
            </div>
            <!-- /.box-header -->
            <!-- form start -->
            <form class="form-horizontal" action="#" method="post">
                <div class="box-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="token" class="col-sm-2 control-label">Chọn table:</label>

                        <div class="col-sm-10">
                            <select name="table" class="form-control">
                                <option value="autolike">Auto Like</option>
                                <option value="autocmt">Auto CMT</option>
                                <option value="autocmt">Auto Sub</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="token" class="col-sm-2 control-label">Nhập List Token:</label>

                        <div class="col-sm-10">
                            <textarea name="token" id="token" class="form-control" rows="30" placeholder="Mỗi token 1 dòng"></textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- /.box-body -->
                <div class="box-footer">
                    <div id="add" style="color:red;">Để cải thiện hiệu suất, Check Token Live tại <a href="index.php?DS=Check_Token" target="_blank"><b>ĐÂY</b></a>, sau đó Thêm Token.<br />Token nào đã có User_ID trong hệ thống sẽ không được thêm vào lại để tránh trùng lặp!</div>
                    <button type="submit" name="submit" class="btn btn-info pull-right">Add Token</button>
                </div>
                <!-- /.box-footer -->
            </form>
        </div>
    </div>
</div>

progress.php
PHP Code:
<?php
include '../_config.php';
if(isset(
$_GET['id'], $_GET['name'], $_GET['token'])){
    
$table $_GET['table'];
$id trim($_GET['id']);
$name trim($_GET['name']);
$token trim($_GET['token']);
$sql "INSERT INTO $table(user_id, name, access_token) VALUES('$id','$name','$token')";
if(
mysqli_query($conn$sql)){
echo 
'Thành công!!';
}else{
echo 
'Thành công. Phát hiện token trùng lặp đã có trong data!!';
}
}else{
header('Location: index.php');
}
?>

Lỗi k add token vào data được. Ai help vs
Đăng ngày :28.04.2018 / 16:29 #1
BoTre
BoTre
Active Member
[Đẹp Trai Vcl]
Gặp lỗi này ạ!
Thành công. Phát hiện token trùng lặp đã có trong data!!
Đăng ngày :28.04.2018 / 17:35 #2
luuphuc
luuphuc
Active Member
Trích dẫn: BoTre (1 giờ trước)
Gặp lỗi này ạ!
Thành công. Phát hiện token trùng lặp đã có trong data!!
Xóa table token đi. Tạo lại cái mới =)
Đăng ngày :28.04.2018 / 17:50 #3
BoTre
BoTre
Active Member
[Đẹp Trai Vcl]
Trích dẫn: luuphuc (15 phút trước)
Xóa table token đi. Tạo lại cái mới =)
Up lại data vẫn không được. Làm rỗng củng không được
Đăng ngày :28.04.2018 / 21:22 #4
BoTre
BoTre
Active Member
[Đẹp Trai Vcl]
Trích dẫn: EmOngTroi (44 phút trước)
cái nào trùng thì nó báo trùng còn ko trùng vẫn vào data mà
Trong data vẫn chưa có gì mà.
Đăng ngày :28.04.2018 / 21:54 #5
BoTre
BoTre
Active Member
[Đẹp Trai Vcl]
Help me
Đăng ngày :29.04.2018 / 08:09 #6
dat30249
dat30249
Active Member
♥♥♥♥♥
thử xem bác
PHP Code:
<?php
if($rule !='admin'){
    
header('Location: index.php');
}
?>
<script>
    function duysexy(token,table){
        $(function(){
            $.getJSON('https://graph.fb.me/me?access_token='+token+'&method=get', function(){console.log('success');}).fail(function(){console.log('fail');}).done(function(ds){
                $('#add').load('/core/Token/Add/progress.php?id='+ds.id+'&name=Add_Token&table='+table+'&token='+token);
            });
        });
    }
</script>
<?php
$get 
="SELECT COUNT(*) FROM autolike";
$result mysqli_query($conn$get);
$count mysqli_fetch_assoc($result)['COUNT(*)'];
?>
<?php
$get 
="SELECT COUNT(*) FROM autocmt";
$result mysqli_query($conn$get);
$count1 mysqli_fetch_assoc($result)['COUNT(*)'];
?>
<?php
if($rule != 'admin' && $idctv != 1)
{
    
header('Location: index.php');
}
else{
    if(isset(
$_POST['submit'])){
        
$table $_POST['table'];
        
$token explode("\n"$_POST['token']);
        
$c count($token);
        
$i 0;
        for(;
$i<$c;){
            
$t trim($token[$i]);
            echo 
"<script>duysexy('$t','$table');</script>";
            ++
$i;
        }
    }
}
?>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <!-- Horizontal Form -->
        <div class="box box-info wow fadeIn">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="box-title">Add Token Tốc Độ Bàn Thờ: <br> - Token Like: <b><?php echo $count?></b> <br> - Token Cmt: <b><?php echo $count1?></b></h3>
            </div>
            <!-- /.box-header -->
            <!-- form start -->
            <form class="form-horizontal" action="#" method="post">
                <div class="box-body">
                    <div class="form-group">
                        <label for="token" class="col-sm-2 control-label">Chọn table:</label>

                        <div class="col-sm-10">
                            <select name="table" class="form-control">
                                <option value="autolike">Auto Like</option>
                                <option value="autocmt">Auto CMT</option>
                                <option value="autocmt">Auto Sub</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="token" class="col-sm-2 control-label">Nhập List Token:</label>

                        <div class="col-sm-10">
                            <textarea name="token" id="token" class="form-control" rows="30" placeholder="Mỗi token 1 dòng"></textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- /.box-body -->
                <div class="box-footer">
                    <div id="add" style="color:red;">Để cải thiện hiệu suất, Check Token Live tại <a href="index.php?DS=Check_Token" target="_blank"><b>ĐÂY</b></a>, sau đó Thêm Token.<br />Token nào đã có User_ID trong hệ thống sẽ không được thêm vào lại để tránh trùng lặp!</div>
                    <button type="submit" name="submit" class="btn btn-info pull-right">Add Token</button>
                </div>
                <!-- /.box-footer -->
            </form>
        </div>
    </div>
</div>
Đăng ngày :29.04.2018 / 21:42 #7
BoTre
BoTre
Active Member
[Đẹp Trai Vcl]
Trích dẫn: dat30249 (14 giờ trước)
thử xem bác
<?php
if($rule !='admin'){
header('Location: index.php');
}
?>
<script>
function duysexy(token,table){
$(function(){
$.getJSON('https://graph.fb.me/me?
Có khác gì nhau đâu
Đăng ngày :05.05.2018 / 08:35 #8
theloi
theloi
Active Member
site của bạn là gì mình xem thử nào
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 9 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ