Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Bắt đầu với NNLT Pascal

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :09.04.2018 / 19:57[TOP]
tienkie
tienkie
Active Member
1. Khởi động Borland Pascal

Chạy chương trình Borland Pascal hoặc Turbo Pascal để có được phần cửa sổ soạn thảo chương trình:

Bài tập hướng dẫn lập trình Pascal

2. Soạn thảo và chạy chương trình Hello đơn giản

Chọn menu File từ menu của Pascal, chọn New để tạo mới một file chương trình.Soạn thảo chương trình sau vào file chương trình hiện tại.

Program Ctrinh_Hello; { Khai bao ten chuong trinh }

{ Luu y: Ten khong su dung khoang trang }

Var i,j :Integer; { Khai bao bien i,j la kieu so nguyen }

{ Than chuong trinh chinh }

BEGIN

Writeln('Hello !'); { In ra dong chu Hello don gian }

Readln; { Dung lai cho nhan phim Enter }

END. { End ket thuc chuong trinh, ket thuc bang dau cham. }
Kết quả của quá trình soạn thảo


Biên dịch chương trình : Nhấn F9
Pascal sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo tình trạng biên dịch.

+ Trường hợp biên dịch thành công (không có lỗi):+ Trường hợp biên dịch không thành công, xuất hiện lỗi: Pascal sẽ thông báo thông tin về lỗi và dòng xuất hiện lỗi. Tùy theo lỗi mà có chỉnh sủa phù hợp.

Chạy chương trình : Nhấn Ctrl+F9, kết quả chương trình


3. Các thao tác chính trên môi trường lập trình Pascal

Mở file source code chương trình đã có: nhấn F3, sau đó chọn đường dẫn, và tên file cần mở.
Lưu lại chương trình đang soạn thảo: nhấn F2 để lưu chương trình, nếu chương trình chưa được đặt tên, Pascal sẽ yêu cầu đặt tên cho chương trình.
Biên dịch chương trình: F9
Biên dịch và chạy chương trình: Ctrl+F9.
Các thao tác trên khối dữ liệu:
Chọn vùng: Nhấn phím Shift + phím mũi tên để chọn vùng.
Copy: Ctrl + Insert
Paste: Shift+Insert
Ngoài ra, các thao tác này có thể được chọn lựa từ menu chính của chương trình.

4. Viết chương trình đổi tiền

Yêu cầu: Nhập một số tiền N đồng, đổi ra xem được bao nhiêu tờ 5 đồng, bao nhiêu tờ 2 đồng, bao nhiêu tờ 1 đồng sao cho tổng số tờ là ít nhất.

Ví dụ: N = 43đ = 8 tờ 5đ + 1 tờ 2đ + 1 tờ 1đ. Cách tính như sau:

Số tờ 5đ = 43 div 5 = 8

Số tiền dư = 43 mod 5 = 3

Số tờ 2đ = Số tiền dư div 2 = 3 div 2 =1

Số tờ 1đ = Số tiền dư mod 2 = 3 mod 2 = 1

Dưới đây là chương trình cụ thể:

Chương trình:
Program VIDU4_1;

Var N, st5, st2, st1, sodu: LongInt; { Khai bao cac bien su dung }

BEGIN

Write( 'Nhap so tien: ' ); Readln( N ); { Nhap gia tri cho bien N }

st5 := N div 5; { div dung de chia lay gtri nguyen tra ve}

Sodu := N mod 5; { mod dung de lay so du con lai }

st2 := Sodu div 2;

st1 := Sodu mod 2;

Writeln( 'KET QUA DOI TIEN LA: ' ); { In ket qua cua cac bien }

Writeln( 'So to 5d= ', st5 );

Writeln( 'So to 2d= ', st2 );

Writeln( 'So to 1d= ', st1 );

Readln;

END.
Kết quả chương trình sau khi nhấn Ctrl+F9 và nhập số tiền là 127.

Đăng ngày :09.04.2018 / 21:23 #1
Puaru
PuaruVN
Sáng Lập Viên
♥♥♥♥♥♥♥♥
[๖ۣۜPhong ๖ۣۜĐẹp ๖ۣۜZai ๖ۣۜVL]
qoobee 16::
Đăng ngày :09.04.2018 / 22:12 #2
tienkie
tienkie
Active Member
Trích dẫn: Puaru (48 phút trước)
qoobee 16::
gì thế xếp
Đăng ngày :12.04.2018 / 07:01 #3
CuiBapVH
CuiBapVH
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[CuiBapVH]
Giờ nó chơi Free Pascal rồi. Ai còn Turbo nữa
Đăng ngày :12.04.2018 / 09:48 #4
CynShadow
CynShadow
Super Moderator
♥♥♥♥♥
[ Ninja - VanTuanBlog.Com]
Trích dẫn: tienkie (2 ngày trước)
gì thế xếp
Sếp chứ
Đăng ngày :12.04.2018 / 20:16 #5
tienkie
tienkie
Active Member
Trích dẫn: CynShadow (10 giờ trước)
Sếp chứ
ừa
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 6 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ