Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  mua icon lỗi. ae vào fix giúp :)

Bài viết được duyệt bởi PuaruVN
Đăng ngày :08.07.2017 / 12:30[TOP]
Chuotiube
Chuotiube
Active Member
mua thì mất tiền, nhưng nó không có lưu lại icon mình mua. code đây:
PHP Code:
<?php
define
('_IN_JOHNCMS'1);
require(
'../incfiles/core.php');
$textl 'Chức Năng';
require(
'../incfiles/head.php');
 
echo 
'<div class="phdr">Shop Icon</div>';
if(
$user_id){
if(
$datauser['balans'] < 1000) {
echo 
'<div class="notif">Lỗi!<br/>Bạn không đủ 1000 Xu để mua Icon. Hãy nạp thêm để sử dụng</div>';
require(
"../incfiles/foot.php");
exit;
}
if(!
$_GET['ic']){
function 
layid($name){ 
$res;
$name substr$name,  166);
for(
$i=0;$i<strlen($name);$i++)
if(
$name[$i] == '.' ) break;
else 
$res $res $name[$i];
return 
$res;
}
$dir "../images/icons/";
$page $_GET['page'];
if(!
$page$page=1;
$icon  glob('../images/icons/*.png');
$tong count($icon);
$end $start $kmess;
if (
$end $tong$end $tong;
for(
$i=$start;$i<$end;$i++){
echo 
'<div class="list1">';
echo 
'<img src="'.$icon[$i].'"/> - ';
echo 
'<a href="?ic='.layid($icon[$i]).'">Chọn</a>';
echo 
'</div>';
}
if (
$tong $kmess) {
                    echo 
'<p>' functions::display_pagination('icon.php?'$start$tong$kmess) . '</p>' .
                        
'<p><form action="icon.php?" method="post">' .
                        
'<input type="text" name="page" size="2"/>' .
                        
'<input type="submit" value="' $lng['to_page'] . ' &gt;&gt;"/>' .
                        
'</form></p>';
                }
require (
"../incfiles/foot.php");
exit();
}
if(
$_GET['ic'] && file_exists(($rootpath 'images/icons/' $_GET['ic'] . '.png'))){
 
if(isset(
$_POST['submit'])){
$truoc '../images/icons/'.$_GET['ic'].'.png';
$sau '../files/users/icon/'.$datauser['id'].'.png';
copy ($truoc $sau );
if(
copy($truoc,$sau)){
echo 
'<div class="gmenu">Bạn đã mua icon thành công.<br/><a href="/store/icon.php">Tiếp tục</a></div>';
mysql_query("UPDATE users SET balans = balans - 1000   WHERE `id`= '".$datauser['id']."'");
mysql_query("INSERT INTO `shop_history` SET `user_id` = '".$user_id."', `giaodich`='Mua icon trả cho @BOT số lượng 1000 Xu.', `time`='".time()."' ");
}
else echo 
'<div class="notif">Giao dịch không thành công.Xin thử lại.</div>';
}
else {
 
echo 
'<div class="notif">Bạn có muốn mua icon này với giá 1000 Xu? Bạn đang có '.$datauser['balans'].' Xu. Chú ý: Icon cũ sẽ bị mất khi bạn đổi icon mới
<p></p>
<p><img src="/images/icons/'
.$_GET['ic'].'.png" alt=""></p><p></p>
<form action="?ic='
.$_GET['ic'].'" method="post">
<input type="submit" name="submit" value="Đồng ý"></form><p></p></div>'
;
}
 
}
 
else echo 
'<div class="notif">Lỗi : Icon không tồn tại.Xin thử lại</div>';
 
}
 
else echo 
'<div class="notif">Bạn phải đăng nhập để sử dụng</div>';
require(
'../incfiles/foot.php');
?>

ae giúp với
Đăng ngày :08.07.2017 / 17:13 #1
Chuotiube
Chuotiube
Active Member
Up top đê
Đăng ngày :08.07.2017 / 17:17 #2
minhoduy
minhoduy
Active Member
♥♥♥♥♥
chịu
Đăng ngày :08.07.2017 / 17:18 #3
minhoduy
minhoduy
Active Member
♥♥♥♥♥
chưa có lệnh update icon vào csdl
Đăng ngày :08.07.2017 / 17:22 #4
chidoicuibap
CuiBapVH
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[CuiBapVH]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Chuotiube (08.07.2017 / 120)
mua thì mất tiền, nhưng nó không có lưu lại icon mình mua. code đây:

<?php
define('_IN_JOHNCMS', 1);
require('../incfiles/core.php');
$textl = 'Chức Năng';
require('../incfiles/head.php');

Mod hiện icon trong core.php chưa
Đăng ngày :08.07.2017 / 19:00 #5
Chuotiube
Chuotiube
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
chidoicuibap (08.07.2017 / 17:22)
Mod hiện icon trong core.php chưa
chưa chỉ với
Đăng ngày :08.07.2017 / 19:01 #6
Chuotiube
Chuotiube
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
minhoduy (08.07.2017 / 17:1
chưa có lệnh update icon vào csdl
thêm vào đoạn nào v bác, làm hoàn chỉnh với
Đăng ngày :09.07.2017 / 07:45 #7
chidoicuibap
CuiBapVH
Active Member
♥♥♥♥♥♥
[CuiBapVH]
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
Chuotiube (08.07.2017 / 19:00)
chưa chỉ với
Chưa thì lên = mắt à, demo web đâu
Đăng ngày :09.07.2017 / 10:46 #8
Chuotiube
Chuotiube
Active Member
Vui lòng đăng nhập để thấy Links!
chidoicuibap (09.07.2017 / 07)
Chưa thì lên = mắt à, demo web đâu
localhost.oivl.tk pm vô fb luôn nha /nguyenthanhnhan2000
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 9 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ